Kipar: Anastasiades pozdravio najavu održavanja neformalnog sastanka o kiparskom pitanju 5+1 u Ženevi

Kipar: Anastasiades pozdravio najavu održavanja neformalnog sastanka o kiparskom pitanju 5+1 u Ženevi

Kiparski predsednik Nikos Anastasijades pozdravio je, u pisanoj izjavi, najavu UN-a o sazivanju neformalni sastanak 5 + 1 o kiparskom pitanju, u Ženevi 27. i 29. aprila.

„Pozdravljam najavu generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o sazivanju neformalnog sastanka o Kipru 27. i 29. aprila u Ženevi, sa ciljem pronalaženja zajedničkog jezika koji će dovesti do suštinskih pregovora o rešenju kiparskog pitanja,” navodi Nicos Anastasiades u pisanoj izjavi.

Dodao je da ponavlja “svoju snažnu odlučnost da sa punom političkom voljom učestvujem na neformalnoj konferenciji o Kipru, kako bih stvorio uslove za nastavak pregovora radi postizanja funkcionalnog i održivog rešenja kiparskog pitanja u korist obe zajednice.

Rešenje zasnovano na sporazumima o samitu UN-a, rezolucijama i odlukama Saveta bezbednosti UN-a, o principima i vrednostima Evropske unije, koje će dovesti do evolucije Republike Kipar i do funkcionalne i održive dvo-komunalne zajednice, dvozonske federacije u okviru parametara potvrđenih na zajedničkom sastanku 25. novembra u Berlinu i koji su se ogledali u izjavi generalnog sekretara UN koja je sledila nakon sastanka.“/ ibna