Kipar: Anastasiades pozvao da se nastave pregovori o zajedničkoj šemi duga

Kipar: Anastasiades pozvao da se nastave pregovori o zajedničkoj šemi duga

Kiparski predsednik Nicos Anastasiades učestvovao je u virtuelnom samitu Evropskog saveta koji se fokusirao na odgovor na pandemiju COVID-19 i usaglašavanje zajedničkog plana oporavka EU u svetlu predloga evrogrupe; razgovaralo se i o novom višegodišnjem finansijskom okviru EU 2021-2027.

U svom govoru, predsednik Anastasiades predstavio je stav Kipra o planu oporavka, ističući da je, bez obzira na izabrana sredstva, važno pomoći državama koje su izloženije, poput Kipra, sa ekonomijom koja se zasniva na uslugama koje su ozbiljno pogođene finansijskom krizom. Naglasio je potrebu da se u slučaju Kipra uzmu u obzir specifičnosti, poput ostrvskog karaktera i geografskog položaja uopšte, istovremeno pozivajući na jačanje kako kohezijske tako i zajedničke poljoprivredne politike. Kipar se takođe zalagao za podršku državama koje se suočavaju sa ozbiljnim problemom, kroz sredstva EU a ne kreditima, kao i za nastavak rasprave o mehanizmu uzajamnog duga.

Predsednik Republike Kipar takođe je detaljno upoznao lidere EU sa najnovijim provokativnim akcijama Turske u Ekskluzivnoj ekonomskoj zoni i kontinentalnom pojasu Kipra. Napomenuo je da je usred globalne pandemije, a kako su zemlje pozvane da rade zajedno i pokazuju stvarnu solidarnost, Ankara ostaje verna svom neprijateljskom i opasnom pristupu međunarodnom pravu kao i principima EU, vrednostima i interesima, u kontekstu zastarele revizionističke politike u Istočnom Mediteranu. Naglasio je važnost EU da održi dosledan, jedinstven stav po tom pitanju, u skladu sa odlukama koje je usvojila EK i već postojećim mehanizmima. / ibna