Kipar: Anastasiades predlaže formiranje tročlane komisije zbog otkrića Al Jazeere

Kipar: Anastasiades predlaže formiranje tročlane komisije zbog otkrića Al Jazeere

Predsednik Republike Kipar Nicos Anastasiades izrazio je nezadovoljstvo izveštajima televizijske mreže Al Jazeera i kiparskim investicionim programom, te će to pitanje biti pokrenuto na sutrašnjem Savetu ministara.

Prema izjavi iz Predsedništva, „predsednik Republike Nicos Anastasiades izražava žaljenje zbog onoga što se dešava kao rezultat objavljivanja televizijske mreže Al Jazeera.

Uzimajući u obzir nalaze tročlanog odbora koji je imenovao Kabinet i kako bi se okončala bilo kakva nepotrebna kontroverza, ali i radi efikasne i odlučne istrage o izuzetnim naturalizacijama datim u okviru Investicionog programa, predsednik Republike na sutrašnjem sastanku Saveta će, preko nadležnog ministra, predložiti državnom tužiocu imenovanje tročlanog istražnog odbora sa zadacima koje će utvrditi državni pravobranilac i koji će pokrivati period delovanja Investicionog programa od 2007. godine do datum usvajanja novog zakonodavnog okvira od strane Predstavničkog doma (31. jula 2020)”.

Kao što je zabeleženo u izjavi Predsedništva, ova odluka ni na koji način ne utiče na ovlaštenja generalnog revizora, koja proizilaze iz Ustava, da sprovodi reviziju Poreske uprave o tome da li su relevantne investicije pravilno oporezovane. / Ibna