Kipar: Anastasiades se sastao sa Borrellom

Kipar: Anastasiades se sastao sa Borrellom

U okviru širih procesa koje su sproveli predsednik Republike Kipar Nikos Anastasiades i vlada Kipra, posle nedavnog neformalnog sastanka u Ženevi o kiparskom pitanju, predsednik Anastasiades imao je jutros, na marginama vanrednog samita Evropskog saveta, u Briselu, sastanak sa visokim predstavnikom Unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Josepom Borrellom.

Tokom sastanka, predsednik Republike ponovo je izrazio snažnu zabrinutost zbog neprihvatljivih zahteva za rešenjem koje predviđa dve države, a koje je lider kiparskih Turaka u pisanoj formi podneo u Ženevi, uz punu podršku Turske, ali i zbog nedavnih zahteva Turske strane za priznavanje okupacionog režima kao uslova za nastavak pregovaračkog procesa.

U isto vreme, predsednik Anastasiades izrazio je Josepu Borrellu spremnost da odgovori pozitivno, kada i ako ga generalni sekretar pozove na novi sastanak o Kipru, tako da postoje zajednički temelji za dve strane da uđu u plodan dijalog, sa značajnim izgledima za rešenje.

Predsednik Republike naglasio je potrebu za nastavkom pregovaračkog procesa na osnovu dosadašnjih sastanaka, kako ističe generalni sekretar u pismu od 26. oktobra 2020. godine, kao i u Zajedničkoj deklaraciji od 25. novembra 2019. iz Berlina.

Dalje je naglasio da se rešenje mora zasnivati na dogovorenom okviru dvo zonske federacije dve zajednice sa političkom jednakošću, kako je definisano u relevantnim rezolucijama Ujedinjenih nacija, i da, naravno, bude kompatibilno sa evropskim pravnim tekovinama.

Predsednik Anastasiades zatražio je od visokog predstavnika da turskoj strani prenese stav EU o potrebi da ostane u dogovorenom okviru i rezolucijama UN-a i da pokaže istu odlučnost i konstruktivan stav kao njen deo, za stvaranje povoljnih uslova za nastavak razgovora za rešavanje kiparskog pitanja.

Na kraju, predsednik Republike Kipar naglasio je da će pozitivan stav Kipra na predstojećem Evropskom savetu u junu, tokom kojeg će se razgovarati o evro-turskim odnosima, zavisiti od ponašanja Turske kako u kiparskom pitanju tako i u pitanju Varoše, uzdržavanja od provokativnih pomorskih i kopnenih operacija i ispunjavanja svojih ugovornih obaveza prema EU i svim državama članicama. Bez pozitivnog stava turske strane, istakao je predsednik Anastasiades, bilo bi nemoguće ponuditi pozitivnu agendu Turskoj na polju evro-turskih pregovora. / ibna