Kipar: Anastasijades spreman da preuzme odgovornost u bilo kojoj nelegalnoj radnji koja bude dokazana

Kipar: Anastasijades spreman da preuzme odgovornost u bilo kojoj nelegalnoj radnji koja bude dokazana

Predsednik Republike Kipar Nikos Anastasijades odgovorio je pismenom izjavom na pismo koje je 17. decembra poslao predsednik DIKO-a Nikolas Papadopoulos, a objavio ga je direktor predsedničke kancelarije za štampu Viktoras Papadopoulos.

Predsednik tvrdi da će izveštaj Odbora Kalogirou i zaključak istražnog odbora biti objavljeni nakon konsultacija sa tužiocem, sa privremenim izuzetkom slučajeva iz kojih proističu krivična dela i uz puno poštovanje odredbi zakona o zaštiti podataka.

„U svom pismu predsednik Anastasijades daje detaljne odgovore u vezi sa svim pitanjima koja je predsednik DIKO pokrenuo u svom pismu predsedniku Republike, a posebno iz razloga zbog kojih se pozvao da glasa protiv državnog budžeta“, rekao je Viktoras Papadopoulos.

U pismu, predsednik Republike, između ostalog, ponavlja ovlaštenja i odgovornosti glavnog revizora povodom pitanja naturalizacija, ali i insistiranje Nikolaosa Papadopoulosa da preda dosijee tužilaštva i nalaze te da će, ako bude ignorisao ovaj zahtev, dokazati ono za šta ga smatraju odgovornim a to su oholost i pohlepa.

Takođe je optužio predsednika DIKO-a da je glasao protiv budžeta iz razloga koji nisu povezani sa fiskalnim pitanjima i ekonomskom filozofijom vlade.

Zaključujući svoje pismo, Nikos Anastasijades izjavljuje da je spreman da preuzme svoju odgovornost, odnosno da podnese ostavku na položaju koji su mu poverili njegove pristalice, ako se utvrdi da je umešan u bilo koji slučaj korupcije ili nezakonitog dela ili da je tolerisao bilo koju radnju koja je oštetila ili mogla oštetiti državni budžet. / ibna