Kipar: Broj slobodnih radnih mesta povećan za 6,1% u prvom kvartalu ove godine

Kipar: Broj slobodnih radnih mesta povećan za 6,1% u prvom kvartalu ove godine

Broj slobodnih radnih mesta u prvom kvartalu 2020. godine na Kipru dostigao je 7.177, što je za 415 (6,1%) u odnosu na isti kvartal prethodne godine, kada je taj broj bio 6.762.

U odnosu na četvrto tromesečje 2019. godine broj slobodnih radnih mesta porastao je za 2.531 (54,5%).

Stopa slobodnih radnih mjesta u prvom kvartalu 2020. godine iznosila je 2,0%, dok je stopa slobodnih radnog mjesta u prethodnom kvartalu i u prvom kvartalu 2019. bila 1,3%, odnosno 2,0%.

Najveće stope slobodnih radnih mjesta u prvom kvartalu 2020. godine zabilježene su u sektorima rada sa nekretninama (5,8%), smještaja i prehrambenih usluga (4,0%) i građevinarstva (3,4%) ”./ ibna