Kipar: Članak jedne učenice o veronauci u školi pokrenuo debatu na društvenim mrežama

Kipar: Članak jedne učenice o veronauci u školi pokrenuo debatu na društvenim mrežama

Mišljenje jedne srednjoškolke u školskim novinama o predmetu veronauka u Republici Kipar bilo je dovoljno da podstakne intenzivnu diskusiju, uglavnom o društvenim mrežama, jer su profesori teologije izrazili svoju ogorčenost i žestoko reagovali, kako na sadržaj tako i na zeleno svetlo koje su dali nastavnici da tekst bude uopšte objavljen.

Rasprava koja se odvijala na internetu poprimila je tako velike razmere da je juče primorala školu i Ministarstvo prosvete da se uključe i naterala poverenika za zaštitu prava deteta da interveniše izdavši strogo upozorenje.

Naslov članka je „Religijsko obrazovanje u školi: izbor ili obaveza?“, u kojem je učenica iznela svoj stav, ali takođe pokušava razmisliti o tome da li takve lekcije imaju mesto u današnjoj multikulturnoj školi ili ne.

Prema časopisu „Phileleftheros“, koji je kontaktirao direktora škole koju pohađa učenica, autor teksta, tradicija je da školske novine omogućuju deci da se slobodno izraze, te je apelovao da učenica bude zaštićena do komentara u kojima se iskazuje mržnja.

U izjavi za „Pileleftheros“, predsednik Udruženja teologa, Christakis Efstathiou, izjavio je da se poštuje svako mišljenje koje je izraženo u dobroj veri, a posebno kada se radi o učenicima.

Kritika koju je ovaj članak dobio naterala je poverenika za zaštitu prava deteta, Despo Michailidou, da se izjasni o targetiranju deteta-učenika, što je ne može ostaviti ravnodušnom. Pored toga, gđa Michailidou kaže da “sloboda izražavanja ne podleže izborima i željama jakih društvenih grupacija, koje oni žele da nametnu, odbacujući različita stanovišta”, apelujući na sve da “ojačaju dečiji glas umesto da pokušavaju ih da utišaju”./ ibna

Izvor: philenevs.com