Kipar: EK traži hitnu reviziju svih državljanstava koje je dodelio Kipar

Kipar: EK traži hitnu reviziju svih državljanstava koje je dodelio Kipar

Evropska komisija traži da se odmah preispitaju svi slučajevi dodele kiparskog državljanstva investitorima, kao i usvajanje drastičnih mera, prema „Phileleftheros“.

Dok je kiparski ministar unutrašnjih poslova Nikos Nouris držao konferenciju za štampu u kojoj je odbacio nedavne izveštaje Al Jazeere, predstavnik Evropske komisije je izjavio da očekuju opoziv pasoša koji su dodeljeni investitorima, u slučajevima kršenja.

Predstavnik je po drugi put ponovio da takve odluke o državljanstvu po svojoj prirodi imaju posledice po EU u celini. “Ovi rizici su pojačani činjenicom da, do nedavno, nije bilo moguće oduzeti kiparsko državljanstvo od investitora čak i ako se sumnjalo da predstavljaju bezbednosni rizik”, naglasio je, ističući, međutim, najave kiparske vlade da će sve prethodne dodele pasoša biti revidirane. „Komisija očekuje da će revizija biti temeljna i da će njeni rezultati biti sprovedeni odmah“, bio je komentar, koji se odnosio na opoziv pasoša u slučajevima gde su utvrđene nepravilnosti ili nezakonitosti.

Tokom konferencije za štampu, ministar unutrašnjih poslova Kipra saopštio je da je na nedavnom sastanku Saveta ministara odlučeno da se oduzmu tri pasoša izdata putem investicionog programa. „Da, postoji politička volja u kiparskoj vladi, pod uslovom da su dokumentovani konkretni slučajevi za koje postoji razlog da se pasoš opozove, poput ona tri koja je Savet ministara opozvao u junu; tada ćemo nastaviti sa opozivima, ali to nije stvar javne rasprave“, rekao je ministar.

Predstavnik Komisije, iako je ponovio da je svaka država članica dužna da postavi uslove za sticanje i oduzimanje državljanstva, ipak je upozorio da uvek treba uzeti u obzir pravo Unije. Ponovio je da je Komisija često izražavala zabrinutost zbog programa naturalizacije investitora i posebno rizika koji taj proces uključuje, tačnije u vezi sa bezbednošću, pranjem novca, utajom poreza i korupcijom, što se pominje i u izveštaju iz januara 2019. godine. „Komitet je takođe direktno izrazio zabrinutost kiparskim vlastima (putem pisma komesara Reindersa prošlog aprila)“.

Ministar unutrašnjih poslova odgovorio je da ne postoji pitanje prekida programa i da je, nedavno izglasanim izmenama, program u potpunosti zaokružen. “Kiparska vlada, kao suverene države, odlučuje za nas, a mi smo uzeli u obzir da je do sada delovanje programa bilo izuzetno korisno za zemlju u mnogim oblastima”, rekao je.

Tokom jučerašnje konferencije za štampu, ministar unutrašnjih poslova izjavio je da je sve slučajeve koji se odnose na 117 imena koje je objavila Al Jazeera proverila jedinica za naturalizaciju Ministarstva unutrašnjih poslova. / ibna