Kipar: Generalni sekretar UN pisao predsedniku Anastasiadesu

Kipar: Generalni sekretar UN pisao predsedniku Anastasiadesu

Generalni sekretar UN Antonio Guterres poslao je pismo predsedniku Republike Kipar Nicosu Anastasiadesu 27. avgusta 2020. godine, kao odgovor na pisma kiparskog predsednika i nakon njihove telefonske komunikacije 25. avgusta 2020. godine.

U svom pismu generalni sekretar UN navodi da ozbiljno shvata zabrinutost koju je izrazio predsednik Republike Kipar po pitanju Varoše. Dalje, on uverava predsednika Republike da pažljivo prati razvoj događaja, pozivajući se na nedavne izveštaje UN-a od 10. i 13. jula 2020. godine.

Antonio Guterres posebno podseća da su članice Saveta bezbednosti 9. oktobra 2019. u izjavi potvrdile važnost režima Varoše, kao što je utvrđeno u prethodnim rezolucijama Saveta bezbednosti, i ukazao da se ne sme preduzimati nijedna radnja u vezi sa Varošom koja razlikuje se od relevantnih rezolucija Saveta bezbednosti.

Generalni sekretar je takođe naglasio da se Ujedinjene nacije rukovode Poveljom i relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti i spreman je da pomogne u sprovođenju mera koje su u skladu sa tim rezolucijama.

Konačno, Antonio Guteres uverava predsednika Republike da Ujedinjene nacije pomno prate situaciju, ostajući posvećene pružanju pomoći stranama u nastavku održivog i sveobuhvatnog pregovaračkog procesa s ciljem postizanja vizije ostrva ujedinjenog u miru i bezbednosti. / ibna