Kipar: Glasanje o produženju mandata UNFICYP i rezoluciji Saveta bezbednosti najverovatnije u petak

Kipar: Glasanje o produženju mandata UNFICYP i rezoluciji Saveta bezbednosti najverovatnije u petak

Očekuje se da će Savet bezbednosti UN, na sednici za koju se očekuje da završi u petak popodne u Njujorku, jednoglasno usvojiti rezoluciju kojom se UNFICIP-u obnavlja mandat za još šest meseci, do 31. jula 2021. godine.

Prema informacijama o rezoluciji, Savet bezbednosti izraziće podršku naporima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i naglasiće da odgovornost za rešavanje podele ostrva „pre svega leži na Kipranima“.

Savet bezbednosti takođe je pozdravio nameru generalnog sekretara UN da što pre sazove neformalni sastanak „pet plus UN“ sa liderima dve zajednice i zemljama garantorima.

Takođe se podstiču „stranke da obnove svoje napore na postizanju trajnog, sveobuhvatnog i pravednog rešenja zasnovanog na dvozonskoj federaciji dve zajednice sa političkom jednakošću, kako je utvrđeno u relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti“.

Rezolucija naglašava da je status quo neodrživ i da nedostatak sporazuma pojačava političke tenzije i pojačava razdvajanje dve zajednice, ugrožavajući nepovratno promene na terenu i smanjujući izglede za rešenje. Takođe se izražava „duboka zabrinutost zbog kontinuirane napetosti u istočnom Mediteranu zbog istraživanja ugljovodonika“.

Prema informacijama, rezolucija poziva na promenu delovanja turske strane u Varoši i potvrđuje situaciju u gradu kako je definisano u prethodnim rezolucijama.

„Ne bi trebalo preduzimati nikakve mere u vezi sa Varošom koja se ne pridržava prethodnih rezolucija“, kaže se u rezoluciji, naglašavajući potrebu da se izbegnu jednostrane akcije koje bi mogle izazvati tenzije na ostrvu i potkopati izglede za mirno rešenje.

Takođe se ističe nekoordinisano delovanje dveju strana u pandemiji COVID-19 i izražava zabrinutost zbog toga što zatvaranje prelaza duž Zelene linije daje ograničene mogućnosti za zajedničko angažovanje i aktivnosti na izgradnji samopouzdanja, kao i da produženo zatvaranje određenih prelaza preti da će ograničiti napredak postignut u ovoj oblasti od 2003. godine.

Rezolucija poziva sve strane da pojačaju napore na promociji međusobnih kontakata, pomirenja i aktivnog učešća civilnog društva, posebno žena i mladih. / Ibna