Kipar, Grčka i Izrael potpisali Memorandum o razumevanju o saradnji na projektu interkonektora EuroAsia

Kipar, Grčka i Izrael potpisali Memorandum o razumevanju o saradnji na projektu interkonektora EuroAsia

Ministri energetike Kipra, Grčke i Izraela potpisali su danas, u ponedeljak, 8. marta 2021. godine, na ceremoniji održanoj u Predsedničkoj palati, Memorandum o razumevanju (MoU) o saradnji u vezi sa evropskim projektom od zajedničkog interesa „Interkonektor EuroAsia ”.

U zajedničkoj izjavi troje ministara, Nataše Pilides, Konstantinosa Skrekasa i dr Yuvala Steinitza, navodi se da prepoznajući veliku važnost tripartitne saradnje njihovih zemalja na polju energetike, oni smatraju da je projekat „EuroAsia Interconnector“ izuzetno važan korak napred u postizanju neophodnih sinergija koje će olakšati integraciju više obnovljivih izvora energije (OIE) u energetski miks, jačajući tako njihovu sposobnost da ispune svoje obaveze iz Pariškog sporazuma o klimatskim promenama. Projekat će, kako se ističe, omogućiti zemljama da iskoriste velike mogućnosti koje se otvaraju na polju zelenog razvoja, paralelno doprinoseći zaštiti životne sredine.

U tom kontekstu, ministri su se složili da promovišu međusobnu saradnju kako bi razmotrili dizajn i mogući razvoj i implementaciju projekta „EuroAsia Interconnector“. Između ostalog, ova saradnja će olakšati blagovremeno izdavanje potrebnih dozvola i odobrenja, kao i diskusije i koordinaciju između regulatora i operatora sistema za prenos električne energije, usklađivanje odgovarajućih tehničkih standarda i ispitivanje načina i sredstava za osiguranje bezbednosti, održivost, trajnost i pouzdanost interkonektivnog kabla za napajanje.

U uvodnoj reči, kiparska ministarka energetike Nataša Pilides naglasila je da potpisivanje Memoranduma ističe snažne veze između Kipra, Izraela i Grčke, nadovezujući se na rad tri vlade u poslednjih nekoliko godina, posebno tokom tripartitnih sastanaka na nivou šefova država / vlada. Dodala je da to predstavlja važnu prekretnicu u zajedničkim naporima triju zemalja da promovišu regionalnu saradnju na polju energetike, s tim što je projekat „EuroAsia Interconnector“ drugi deo nastajućeg energetskog koridora istočnog Mediterana.

Takođe je opisala projekat kao kamen temeljac napora za prelazak na zelenu ekonomiju, u potpunosti u skladu sa naporima da se zaštiti životna sredina, jer će njegov završetak olakšati integraciju dodatnih OIE u energetske mešavine tri zemlje.

Konkretno za Kipar, rekla je Nataša Pilides, „Interkonektor EuroAsia biće odlučujući korak ka okončanju energetske izolacije ostrva i, shodno tome, naše zavisnosti od konvencionalnih goriva.“ Kako je objasnila, ukidanjem energetske izolacije ojačaće se konkurentnost privrede zemlje, na čemu Vlada vredno radi. Objasnila je da, pored regionalnih interkonekcija električne energije, Ministarstvo energetike promoviše mnoga različita rešenja koja uključuju novi institucionalni okvir za potpuno liberalizovano tržište električne energije do 2022. godine, planove za ugradnju fotonaponskih sistema, uštedu i skladištenje energije i izgradnju infrastrukture za dolazak tečnog prirodnog gasa krajem 2022. godine, u početku za potrebe proizvodnje električne energije.

Zaključno, Nataša Pilides zahvalila se onima koji su naporno radili na omogućavanju potpisivanja Memoranduma. Izrazila je posebnu zahvalnost Skrekasu i Steinitzu, ali i članovima izraelskih, grčkih i kiparskih tehničkih delegacija koje su pregovarale o Memorandumu sa dobrom verom i posvećenošću.

Evropski projekat od zajedničkog interesa ima ukupni kapacitet od 1.000 MW u prvoj fazi i 2.000 MW u drugoj fazi, stvarajući pouzdan alternativni koridor električne energije od istočnog Mediterana do Evrope.

Pored geopolitičkog značaja za Republiku Kipar, koristi za zemlju uključuju sledeće:

Obezbeđuje energetsku sigurnost.
Završava energetsku izolaciju.
Stvara električni hodnik od istočnog Mediterana do Evrope preko Kipra.
Neophodan je uslov za razvoj OIE na Kipru i pokazuje važnu ulogu u postizanju obavezujućih energetskih ciljeva (OIE preko 20% do 2030. godine), u okviru Nacionalnog plana za energiju i klimu za period 2021.-2030.
Doprinosi razvoju konkurencije na tržištu električne energije, smanjenju troškova električne energije i, shodno tome, ekonomskom rastu.
Na Kipru je postupak licenciranja „EuroAsia Interconnector“ u vrlo uznapredovaloj fazi i očekuje se da projekat počne da funkcioniše 2025. godine. / ibna