Kipar: Hirurške operacije ponovo počinju od 4. maja

Kipar: Hirurške operacije ponovo počinju od 4. maja

Hirurške operacije u privatnim bolnicama i bolnicama Organizacije državnih zdravstvenih službi (OKIPI) Kipra, nastaviće se od danas ali će u upotrebi moći biti samo 60% kreveta.

Zabrana zakazanih operacija i prijema u privatne bolnice i bolnice OKIPI biće ukinuta od danas.

Prema uredbi ministra zdravlja od 30. aprila 2020. godine, zakazane operacije i prijemi pacijenata, kao i zakazani pregledi u bolnicama, ponovo su dozvoljeni u svim privatnim i državnim bolnicama, uz preduslov da se preduzmu sve odgovarajuće mere predostrožnosti za zdravstvene radnike, druge zaposlene i pacijente.

Prema direktivama, 40% kreveta ostaće prazno, dok će istovremeno trebati doneti neophodne odredbe o postupcima u slučaju hitnih intervencija, a da se procnat popunjenosti kreveta zadrži na 60%. Maksimum popunjenosti od 60% odnosi se na sve klinike, uključujući jedinice za intenzivnu negu, osim za dnevne nege.

Naglašava se da posete i dalje neće biti dozvoljene kako u javnim tako i u privatnim bolnicama, dok ambulante koje se nalaze u okviru bolnica rade samo po dogovoru i bez prisustva pratnje.

Ministarstvo zdravlja, zavisno od napretka upravljanja pandemijom, može prilagoditi smernice, kao i maksimalnu popunjenost kreveta, kako bi se udovoljilo potrebnim merama zaštite i rizik od širenja virusa smanjio na najmanju moguću meru./ibna