Kipar i Grčka će dalje usklađivati akcije u vezi sa migracijom

Kipar i Grčka će dalje usklađivati akcije u vezi sa migracijom

Koumoutsakos će posjetiti Nikoziju 16. septembra

Autor: Michalis Michael

Kipar i Grčka će i u buduće zajedno raditi na rešavanju problema povećanih migracijskih tokova, uzimajući u obzir da će sastanak Saveta za unutrašnje poslove EU biti održan u Luksemburgu 7. oktobra. U tom kontekstu, zamenik grčkog ministra za zaštitu građana, odgovoran za politiku migracija, Giorgos Koumoutsakos, 16. septembra posetiće Kipar. Tokom posete će razgovarati sa ministrom unutrašnjih poslova Konstantinosom Petridisom.

Upitan o tome, Petrides je potvrdio da će Koumoutsakos boraviti u poseti Kipru te da će sastanak biti održan. „Nastavićemo razgovore, tako da verovatno zajedno sa drugim državama možemo da okupimo front zemalja EU na istočnom Mediteranu, kako bismo imali zajedničke stavove i zajedničke predloge, s obzirom na sastanak Saveta u oktobru o pitanjima migracija. Imamo u vidu zabrinutost povećanim protokom migranata kako u Grčkoj tako i, u poslednje vreme, na Kipru, posebnim uslovima u regionu i ulozi Turske,“ rekao je on.

Petrides je rekao da je Koumoutsakosova poseta bila uzvratna poseta za njegovu posetu Grčkoj u julu, napomenuvši da je on bio prvi ministar koji se sastao sa Koumoutsakosom nakon što je preuzeo dužnosti u novoj grčkoj vladi.

Podseća se da je Petrides 5. avgusta uputio pismo komesaru EU za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo Dimitrisu Avramopulosu i njegovim kolegama u drugim državama članicama EU, pozivajući sve države članice Unije da se obavežu na preseljenje pet hiljada ljudi koji se nalaze na Kipru, na osnovu bilateralnih sporazuma. Takođe je napomenuo da je neophodno davanje prioriteta ranjivim kategorijama, kako bi se značajno ublažili nesrazmerni pritisci i ozbiljni problemi sa kojima se suočavaju i vlasti i društvene strukture zemlje./ibna