Kipar ima najčistiju vodu za kupanje u Evropi – EEA

Kipar ima najčistiju vodu za kupanje u Evropi – EEA

Kipar je na prvom mestu u Evropi po kvalitetu vode za kupanje. Evropska agencija za životnu sredinu (EEA) je u novom istraživanju otkrila da je u 22 295 pregledanih oblasti u Evropi 84,6% imalo odličan kvalitet vode.

Kiparski ministar za životnu sredinu, Costas Kadis rekao je da je „Evropska komisija danas objavila konačne rezultate u vezi sa kvalitetom voda za kupanje širom Evrope. Ovo je godišnja evaluacija evropskih kupališnih područja, koja pokazuje koliko se dobro primenjuju mere zaštite životne sredine, omogućavajući građanima da donose zdrave odluke u vezi sa kupalištima koja će izabrati u Evropi. U skladu sa ovim rezultatima, Kipar ima najbolje vode za kupanje u celoj Evropi za 2019. godinu“.

„Tačnije, Kipar je u potpunosti usklađen sa najstrožim specifikacijama EU direktive o vodama za kupanje. Vode za kupanje na Kipru ocenjene su kao izvanrednog kvaliteta sa stopom usaglašenosti od 99,1%, što je našu zemlju svrstalo u sam vrh zemalja Evropske unije sa najčistijim vodama za kupanje. Austrija je na drugom mjestu sa 98,5%, a na trećem mestu je Malta sa 97,7%, a sledi Grčka sa 95,7% ”, napomenuo je ministar za životnu sredinu.

„Direktna veza kvaliteta vode za kupanje sa zdravljem i životnom sredinom je previše očigledna za Kipar. Kvalitet vode za kupanje takođe ima direktni odnos sa turizmom, pa su odlični rezultati veoma važni ne samo za zdravlje kupača i životne sredine, već i za ekonomiju Kipra, koja je povezana sa kvalitetom naših mora i turističkih aktivnosti”, dodao je Kadis.

Za kupališnu sezonu od 1. maja do 31. oktobra 2019. godine, 112 vodnih područja za kupanje praćeno je duž cele obalne zone Kipra pod kontrolom Vlade, barem na mesečnom nivou, dok je uzorak testiranja bio izvršen pre početak sezone kupanja.

„Vrhunski rezultati Kipra ove godine nisu slučajni, imajući u vidu da od ulaska u Evropsku uniju Kipar i dalje poštuje najstrože specifikacije Direktive, koja se odnosi na upravljanje vodama za kupanje, istovremeno ispunjavajući obaveze koje proizilaze iz nje i stalno prate kvalitet vode za kupanje“, napomenuo je ministar.

„Ovaj kontinuirani uspeh i vrhunske performanse, što je za Kipar čast, nastaju zbog stalne svesti i besprekorne saradnje Odelenja za životnu sredinu, koje ima ukupnu odgovornost za sprovođenje Direktive, sa sanitarnim službama i javnim zdravstvenim službama uključujući Opštu državnu laboratoriju i organe lokalne samouprave. Ove usluge zaslužuju da nam svima čestitaju“, zaključio je Costas Kadis./ibna