Kipar: Izjava visokog predstavnika Evropske unije o događajimaoko Varoshe

Kipar: Izjava visokog predstavnika Evropske unije o događajimaoko Varoshe

EU izražava ozbiljnu zabrinutost zbog odluke da se od 8. oktobra 2020. godine nastavi sa „otvaranjem“ dela ograđenog područja Varoshe, posle najave objavljene u Ankari 6. oktobra 2020. godine.

EU podvlači značaj statusa Varoshe, kako je utvrđeno u relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti UN-a, i nastaviće da se rukovodi tim rezolucijama, posebno rezolucijama 550 (1984) i 789 (1992) Saveta bezbednosti UN-a. U tom pogledu, EU ponavlja da je potpuno poštovanje relevantnih rezolucija Saveta bezbednosti UN od ključne važnosti i poziva na hitno preokretanje nedavnih akcija.

EU podržava brzi nastavak pregovora, pod pokroviteljstvom UN, i ostaje u potpunosti posvećena sveobuhvatnom rešavanju kiparskog problema u okviru UN i u skladu sa relevantnim rezolucijama SBUN, uključujući rezolucije SBUN 550 i 789, i u skladu sa principima na kojima je zasnovana EU. Isto očekuje i od Turske. EU je spremna da igra aktivnu ulogu u pružanju podrške pregovorima, uključujući imenovanjem, nakon nastavka, predstavnika u Misiji UN-ovih kancelarija. / Ibna