Kipar: Još uvek sposoban da servisira dugove ESM ali EK upozorava na povećan rizik

Kipar: Još uvek sposoban da servisira dugove ESM ali EK upozorava na povećan rizik

Prema zaključcima Evropske komisije, „Kipar zadržava sposobnost da servisira svoj dug prema ESM-u, ali uz povećani rizik kao rezultat Covid-19“, upozoravajući da su rizici za fiskalne izglede jasno pogoršani, uključujući „uticaj recesije koja je teža od očekivane, veće elastičnosti poreskih prihoda i mogućih troškova zbog mera politike, uključujući one koje podrazumevaju moguće obaveze, u nastojanju da se odgovori na posledice Covid-19 “.

Tačnije, prema izveštaju o praćenju fokusiran na program Kipra, koji je danas usvojio Kolegij komesara, posle nekoliko godina intenzivnog razvoja „globalna eskalacija Covid-19 dovešće kiparsku ekonomiju u duboku recesiju 2020. godine“.

Komisija napominje da je „Kipar doživeo period snažnog rasta od svoje bankarske krize, pri čemu je realni BDP porastao za četvrtinu od 2014. godine“; međutim, od sredine marta 2020. godine, „pandemija koronavirusa, koja je rezultirala zatvaranjem granica, restriktivnim merama i gašenjem svih nebitnih preduzeća, uključujući hotelski i drugi turistički smeštaj, imala je značajan uticaj na kiparsku ekonomiju“.

„Očekuje se da će kriza uticati na dva ključna stuba ekonomije; turizam i pomorstvo”. Prema prolećnim prognozama Komisije, „predviđa se da će realni BDP u 2020. pasti za oko 7%″.

Takođe se navodi da se „očekuje da se izvoz robe i usluga značajno smanji“. “Investicije u izgradnju mogu se donekle bolje održavati, zahvaljujući činjenici da su neki veliki projekti već u toku i dugoročni su”, u kombinaciji sa činjenicom da je Kipar usvojio plan fiskalnog zagrevanja koji će pomoći ublažavanju oscilacija, navodi komisija.

Prema izveštaju, „u situaciji kada izvoz brže opada od uvoza, sadašnji trgovinski deficit mogao bi se dalje povećati (na oko 11% BDP-a)“.

Međutim, pod pretpostavkom postepenog izlaska iz zatvaranja u narednim mesecima, u izveštaju se vidi „povratak snažnom rastu u 2021. godini od oko 6%, mada se ne očekuje da se proizvodnja vrati na nivo iz 2019. godine“.

„Trenutno postoje mnogi značajni rizici za perspektive rasta, posebno jer trajanje pandemskih i restriktivnih mera ostaje nepoznato“, upozorava se u izveštaju. / ibna