Kipar: Kadis pokrenuo pitanje ilegalnog i neregulisanog ribarenja u EU

Kipar: Kadis pokrenuo pitanje ilegalnog i neregulisanog ribarenja u EU

Ministar poljoprivrede, ruralnog razvoja i životne sredine Kipra, Costas Kadis, prisustvovao je juče virtuelnom sastanku Saveta ministara poljoprivrede i ribarstva EU. Fokus je bio na pitanjima ribarstva, a posebno na predlogu Evropske komisije za održiviji ribolov u EU.

Tokom svog izlaganja, Costas Kadis osvrnuo se na zabrinjavajuću situaciju zaliha na Mediteranu, uprkos naporima i važnim merama preduzetim poslednjih godina, napominjući da je „važno da i mi i naši partneri, kao i naše komšije na Mediteranu nastavimo napore za održivo upravljanje zalihama”. Istakao je da je Turska ilegalno poslovala u vodama EU na istočnom Mediteranu, pošto su turska ribarska plovila primećena kako love atlantsku plavooku tunu u severoistočnom delu teritorijalnih voda i unutar Ekskluzivne ekonomske zone Kipra, ilegalno i bez dozvole Kipra. Postupci Turske krše suverena prava Kipra, princip slobode na otvorenom moru, uključujući slobodu ribolova, i uobičajeno međunarodno pravo, podrivajući sva nastojanja da se efikasno promoviše jednaka konkurencija.

Kao deo iste rasprave o ilegalnom, neprijavljenom i neregulisanom ribolovu na Mediteranu, Costas Kadis je dalje izjavio da su mnogo puta tokom poslednjih godina turske patrolne brodice opstruirale i sprečile brodove pod kiparskom zastavom da deluju u okviru kiparskih pomorskih zona i na otvorenom moru. Takođe se osvrnuo na ozbiljnije incidente, kada su turske okupacione snage opstruirale i zarobile ribarske brodove pod zastavom Kipra i pritvorile njihovu posadu. Pored toga, u vezi sa ilegalnim aktivnostima turskog istraživanja ugljovodonika u pomorskim zonama Kipra, ministar je naglasio da je u nekoliko slučajeva seizmički brod Barbaros, koji je sprovodio ilegalna seizmička istraživanja na južnoj strani EEZ Kipra, i njegova pomoćna plovila, ometala kiparske ribolovne brodove, uništili neke od sredstava za ribolov i proterali ih iz tog područja, prisilivši ih da zaustave svoje ribolovne aktivnosti. Naglasio je potrebu kontrole ribolova u istočnom Mediteranu, koja danas nije dovoljna, napominjući da su potrebni kolektivni napori na nivou EU.

Grčki ministar poljoprivrede Makis Voridis je u izjavi naglasio potrebu da se obezbedi primena efikasnih mera kontrole u ​​istočnom Mediteranu. Ilegalna aktivnost turskih ribarskih brodova u Egeju i u Istočnom Mediteranu, napomenuo je, potkopava održivost ribolovnih zaliha, jer one ne podležu istim strogim merama nadzora kao one evropskih ribolovnih flota. Istakao je to pitanje od zajedničkog interesa, jer se očekuje da će ga EU pokrenuti na međunarodnom nivou, kao i na svojim bilateralnim sastancima sa Turskom.

U završnoj reči litvanski komesar za životnu sredinu, okeane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius rekao je da postoji jasan odgovor EU na jednostrane i nezakonite akcije Turske, koje utiču na nadležnost Kipra. „Evropska komisija i države članice EU u potpunosti podržavaju Kipar“, rekao je litvanski komesar. “Pitanje ilegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova u kiparskim teritorijalnim vodama mora biti rešeno od strane Generalne komisije za ribarstvo na Mediteranu”, dodao je on. Kada je u pitanju upotreba kontrolnih mera, Virginijus Sinkevičius je rekao da su razmotrene alternative u okviru zajedničkog razvojnog plana za Mediteran.

Što se tiče pitanja poljoprivrede, ministri su odlazeće hrvatsko predsedništvo obavestili o napretku postignutom poslednjih meseci u razgovorima o novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici (CAP). / ibna