Kipar: Komisija za ljudska prava Saveta Evrope upozorava na odbijanje i zlostavljanje migranata

Kipar: Komisija za ljudska prava Saveta Evrope upozorava na odbijanje i zlostavljanje migranata

U pismu ministru unutrašnjih poslova Kipra Nicosu Nourisu, poverenica Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović poziva kiparske vlasti da obezbede sprovođenje nezavisnih i efikasnih istraga u Republici Kipar u vezi sa navodima o vraćanjima i zlostavljanju migranata od strane pripadnika snaga bezbednosti, uključujući osobe kojima je možda trebala međunarodna zaštita.

Poverenica Mijatović je takođe pozvala kiparske vlasti da uslove u prihvatnim objektima za tražioce azila i migrante usklade sa važećim standardima ljudskih prava i da im obezbede efikasan pristup svim potrebnim uslugama.

Pismo Poverenika za ljudska prava ministru unutrašnjih poslova upućeno je 10. marta i navodi konkretna kršenja, pozivajući kiparske vlasti da dozvole nezavisnu istragu po pitanju ilegalnih imigranata. Dunja Mijatović u svom pismu navodi da je primila niz „izveštaja koji ukazuju na to da je brodovima koji prevoze migrante, uključujući osobe kojima je možda potrebna međunarodna zaštita, sprečeno iskrcavanje na Kipru i po kratkom postupku su vraćeni, ponekad nasilno, bez ikakve mogućnosti da njihovi putnici dođu do postupka dobijanja azila“.

Dunja Mijatović upozorava ministra unutrašnjih poslova Nicosa Nourisa da „kada se osobe na granici vrate bez pojedinačne identifikacije ili postupka, države članice (Evropskog saveta) ne mogu utvrditi da li ih možda vraćaju uz kršenje ljudskih prava“.

Prema Povereniku, „Ovo može dovesti do kršenja člana 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima (ECHR) i Konvencije UN o izbeglicama. Štaviše, kolektivno proterivanje migranata zabranjeno je članom 4. Protokola 4 uz ECHR i kao takvo, ne može se tolerisati.“

Ona poziva kiparske vlasti da dozvole da se „sprovode nezavisne i efikasne istrage zbog navoda o vraćanju i zlostavljanju od strane pripadnika snaga bezbednosti u kontekstu takvih operacija“.

U svom pismu, evropski komesar primećuje dodatne primedbe i ponavlja predloge kojih se kiparske vlasti moraju pridržavati. Predlozi uključuju mere za rešavanje prenatrpanosti u zonama za prihvat imigranata.

U odgovoru na pismo od 16. marta 2021. godine, kiparski ministar unutrašnjih poslova se poziva na niz događaja koji su se dogodili u prošlosti i na postupke kiparskih vlasti. Pitanje koje je pokrenuo komesar Saveta Evrope za ljudska prava tiče se readmisije brodova koji prevoze ilegalne imigrante iz Libana.

Prema pismu ministra unutrašnjih poslova, reč je o incidentima koji su se dogodili početkom septembra 2020. godine i odnosili su se na 10 čamaca koji su plovili iz Libana na Kipar. Prema Nicosu Nourisu, kiparske vlasti stupile su u kontakt sa libanskim vlastima i 6 od 10 brodova koji prevoze libanske državljane trebalo je da budu vraćeni u Liban. Napominje da je u ovim slučajevima Kipar uzeo u obzir i poštovao odredbe relevantnog EU i međunarodnog prava, navodeći da su kiparske vlasti sprečile ilegalan ulazak na Kipar libanskih migranata koji nisu zatražili međunarodnu zaštitu i uspeli da ih sa sigurnošću vrate u Libanon. Od 347 ljudi na brodu, napominje ministar, 24 su se iskrcala jer su tražili međunarodnu zaštitu.

U svom odgovoru, Nicos Nouris se takođe poziva na druga pitanja koja je ranije pokrenuo Poverenik za ljudska prava Saveta Evrope. / ibna