Kipar: Lakkotrypis i Fannon pozdravljaju početak rada Tehničkog komiteta 3+1

Kipar: Lakkotrypis i Fannon pozdravljaju početak rada Tehničkog komiteta 3+1

Kiparski ministar energetike, trgovine i industrije, George Lakkotrypis, zajedno sa zamenikom američkog državnog sekretara za energetiku, Francisom R. Fannonom, pozdravio je pokretanje rada prvog Tehničkog komiteta 3 + 1 (Kipar, Grčka, Izrael i SAD) danas, sredu , 5. februara 2020. godine, u Nikoziji, te da se pozabavi pitanjem „Spremnosti za hitne slučajeve i reagovanje u vanrednim situacijama povezanim sa naftnim i gasnim aktivnostima na moru“.

U obraćanju novinarima, George Lakotroupis je objasnio da je osnivanje Tehničkog komiteta dogovoreno na Ministarskom sastanku 3 + 1 u Atini prošlog avgusta. „Kao što sam naglasio u svom pozdravnom govoru, saradnja tri zemlje, plus Sjedinjenih Država, je veoma važna. Imajte na umu da je sve počelo u martu 2019. godine na sastanku 3 + 1 u Jerusalimu na nivou lidera Kipra, Grčke i Izraela, u prisustvu američkog državnog sekretara; i to je upravo model saradnje koji svi u regionu moraju da usvoje, kako bi mogli da promovišu zajedničke interese naroda“.

Ministar energetike je takođe napomenuo da su pored ovog prvog Tehničkog komiteta biti sazvana još tri, koja se fokusiraju na pitanja zaštite energetske infrastrukture, kibernetičke sigurnosti u energetskoj infrastrukturi, OIE i skladištenja energenata.

Zaključujući svoje izlaganje, ministar energetike izrazio je nadu u još bližu saradnju sa SAD-om radi ostvarenja zajedničke vizije koju dele zemlje u regionu, dok je na pitanje u vezi sa svojim primedbama tokom uvodnih izjava o ilegalnoj aktivnosti Turske u okviru kiparske Ekskluzivne ekonomske zone, govorio je o podršci koju Nikozija dobija od svojih partnera, posebno SAD-a i EU, “kako bi se pozabavili ovim izazovnim akcijama, koje su eskalirale od maja prošle godine”.

Sa svoje strane, američki podsekretar rekao je da je stav SAD-a u vezi sa kiparskim pitanjem ostao čvrst, naglasivši da „podržavamo Republiku Kipar u razvoju njenih resursa iz EEZ, jer je moguće usmeravati prihod koji iz toga izlazi u korist obe zajednice, u kontekstu sveobuhvatnog rešavanja kiparskog pitanja. Državni sekretar (SAD) je bio jasan: apelujemo na sve strane da ne preduzimaju provokativne akcije koje bi mogle dodatno pogoršati nestabilnost u regionu “.

Fannon je takođe napomenuo da je energija zaista katalizator saradnje, a SAD su ostale posvećene najvišem nivou.

Istovremeno, on se osvrnuo na nove trgovačke odnose u oblasti energije koji se danas formiraju i koji su bili nezamislivi pre samo nekoliko godina, naglašavajući da „Kipar ima izuzetno važnu ulogu u ovom novom energetskom koridoru koji se razvija u široj regiji.

Naravno, veoma smo zadovoljni i ponosni što su američke kompanije aktivne u svim aspektima regiona, omogućavajući zemljama da razvijaju sopstvene energetske puteve kroz ovaj model saradnje. Energija je važna, pruža sredstva za ekonomski rast, ali upravo kroz saradnju između država vidimo da se ti resursi razvijaju.

Shema 3 + 1 sadrži prilično važno sredstvo za olakšavanje saradnje između država na ovom nivou, a današnji prvi sastanak Tehničkog komiteta omogućava SAD-u da doprinese raspravi i razmeni dugogodišnje iskustvo u razvoju resursa, što obezbeđuje zaštitu životne sredine“ . / ibna