Kipar: Likvidnost pojačana sa dve emisije obveznica od 1,75 milijardi evra

Kipar: Likvidnost pojačana sa dve emisije obveznica od 1,75 milijardi evra

Republika Kipar emitovala je dve nove evropske srednjoročne emisije obveznica  u vrednosti od 1,75 milijardi evra. Radi se o  sedmogodišnjim obveznicama u iznosu od 1,25 milijardi evra po ceni od +165 baznih bodova i 30-godišnjim obveznicama u iznosu od 500 miliona evra po ceni od +155 baznih bodova.

Ponude su iznosile 2,6 milijardi eura, sa 1,8 milijardi za sedmogodišnju obveznicu i 0,8 milijardi za 30-godišnju.

Kiparski ministar finansija Konstantinos Petrides izrazio je zadovoljstvo završetkom emitovanja, sa naznačenim kamatama do sada je iznosio 1,55% za sedmogodišnju i 2,33% za 30-godišnju obveznicu.

„Emitovanje obveznica jača likvidnost u cilju rešavanja ekonomskih posledica pandemije, u vreme kada je kriza paralizovala veći deo privredne aktivnosti preko odgovarajućih efekata na javne finansije“, rekao je Petrides.

Prema pisanoj izjavi ministra finansija, ponuda od 2,6 milijardi evra za 1,75 milijardi koliko je tražila Republika ukazuje da je usred ove teške međunarodne ekonomske situacije, koju karakteriše velika neizvesnost zbog ekonomskih posledica pandemije, kiparska ekonomija i dalje nagrađena poverenjem na međunarodnim tržištima.

„Glavna briga vlade u ovom trenutku je da obezbedi neophodne zalihe, kako bismo pratili one oprezne politike koje će nam omogućiti da podržimo socijalnu državu i zdravstveni sistem, radnike i ugrožene grupe u ovim izazovnim vremenima za zemlja dok se ekonomija ne oporavi“, dodao je Konstantinos Petrides.

Zaključno, kiparski ministar finansija je izjavio da „poziva sve da deluju ozbiljno, sa osećajem kolektivne odgovornosti i pravednom raspodjelom troškova efekata pandemije, kako bismo mogli izaći kao pobednici iz ove krize; kako u zdravstvenom sektoru, tako i u privredi”. / ibna