Kipar: Mere kontrole građana na koronavirus na barikadama

Kipar: Mere kontrole građana na koronavirus na barikadama

Direktorica kiparske Javne medicinske i zdravstvene službe, Elisavet Constantinou, izvršila je inspekciju primene mera koje je preduzelo Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom pravde i javnog reda, a u cilju kontrole građana na barikadama na koronavirus.

Konkretno, mere koje su donesene i sprovedene uključuju, između ostalog, kratak upitnik za građane koji ulaze u područja koja kontroliše Republika kako bi se utvrdilo da li su putovali u Kinu u poslednjih 14 dana i da li su imali dodira sa koronavirusnom infekcijom koja je laboratorijski potvrđena ili je bila pod istragom. Pored toga, brošura sa informacijama i podacima za kontakt distribuira se u slučaju da se neko od građana pojavi sa simptomima.

Policijski službenici na barikadama takođe imaju redovne kontakte i sa Odeljenjem za epidemiološki nadzor Ministarstva zdravlja i sa Službom hitne pomoći radi daljeg vođenja specifične kontrole, ukoliko bude potrebe.

Podsećamo da su juče predsednik Republike Kipar Nicos Anastasiades, kao i lider kiparskih Turaka, Mustafa Akinci, bili obavešteni od članova dvodelnog Tehničkog odbora za zdravlje o aktivnostima koje su preduzimale dve zajednice, u skladu sa smernicama Svetske zdravstvene organizacije. / ibna