Kipar: Nacionalni savet osudio postupke Turske

Kipar: Nacionalni savet osudio postupke Turske

Obraćajući se novinarima nakon sastanka Nacionalnog saveta, koji je održan u utorak uveče u Predsedničkoj palati, predsednik Republike Kipar Nikos Anastasiades rekao je da  je u zaklljučcima Saveta izražen stav svih članova da osude jučerašnju odluku Turske kojom se krše rezolucije Ujedinjenih nacija i rezolucije Saveta bezbednosti. „To se smatra krajnje neprihvatljivom situacijom“, rekao je Anastasiades.

Nakon sastanka, portparol vlade Kyriakos Kousios pročitao je zajedničku izjavu Nacionalnog saveta.

Prema njegovim rečima, Nacionalno veće se tokom sinoć održane sednice, pored informacija koje je dobio predsednik Republike i stavova koje su izrazile političke stranke, fokusiralo uglavnom na nezakonitu odluku Turske u odnosu na priobalni front zatvorenog područja Varoshe.

Nacionalni savet je saopštio:

Najoštrije osuđujemo trenutne postupke Turske koji krše relevantne rezolucije Saveta bezbednosti UN, posebno Rezolucije 550 (1984) i 789 (1992) Saveta bezbednosti UN, i pozivamo Tursku da se povuče i pridržava se gore navedenih rezolucija. ELAM je izrazio neslaganje sa drugim paragrafom.

Savet ponavlja spremnost kiparskih Grka da učestvuju u razumnom dijalogu za rešavanje kiparskog problema, daleko od prijetnji i svršenog čina, na osnovu okvira definisanog relevantnim rezolucijama UN-a, odlukama Saveta bezbednosti te načelima i vrednostima EU čiji je član Republika Kipar“./ ibna