Kipar: Nastavlja se trend rasta nezaposlenosti

Kipar: Nastavlja se trend rasta nezaposlenosti

Na osnovu podataka koji su prikupljeni u okružnim biroima za zapošljavanje na Kipru, broj registrovanih nezaposlenih na kraju oktobra 2020. dostigao je 31.487 osoba. Na osnovu sezonski prilagođenih podataka, koji pokazuju trend nezaposlenosti, broj registrovanih nezaposlenih u oktobru 2020. povećao se na 38.477 osoba u odnosu na 37.126 u prethodnom mesecu.

U poređenju sa oktobrom 2019. godine, zabeležen je porast od 14.943 osobe ili 90,3%, što se uglavnom pripisuje sektorima smeštaja i ugostiteljskih usluga (rast 5.283), trgovine (rast 2.441), transporta i skladištenja (rast 791), obrazovanja (porast 710), stručne, naučne i tehničke delatnosti (povećanje 690) i administrativne i pomoćne delatnosti (povećanje 685).

Ističe se da se, prema informacijama Odeljenja za rad, poređenje podataka od marta 2020. nadalje sa podacima iz prethodnih meseci ne smatra sigurnim, zbog sprovođenja hitnih mera od strane Javne službe za zapošljavanje koje je objavilo Ministarstvo rada, socijalnog i socijalnog osiguranja za automatsko obnavljanje registrovanih nezaposlenih i novih prijava nezaposlenosti bez fizičkog prisustva kako bi se izbeglo širenje koronavirusa./ ibna