Kipar: Nezaposlenost veća za 40,7% u odnosu na april 2019

Kipar: Nezaposlenost veća za 40,7% u odnosu na april 2019

Broj nezaposlenih lica, koja su poslednjeg dana aprila 2020. godine bila registrovana u okružnim biroima rada na Kipru, dostigao je 28.591.

Na osnovu desezoniranih podataka koji pokazuju trend nezaposlenosti, broj registrovanih nezaposlenih za april 2020. godine povećan je na 30.461 lica u poređenju sa 21.951 u prethodnom mesecu.

U poređenju sa aprilom 2019. godine, zabeležen je porast od 8.276 osoba ili 40,7%, što se uglavnom pripisuje sektorima smeštaja i prehrambenih usluga (povećanje za 5.785), trgovine (povećanje za 928), transporta i skladištenja ( povećanje za 407), administrativne i pomoćne uslužne delatnosti (povećanje za 369), stručne, naučne i tehničke aktivnosti (povećanje za 342), umetnost, zabava i rekreacija (povećanje za 229) kao i smanjenje za 415 lica evidentirani kao novopridošlih na tržištu rada.

Ističe se da se, prema informacijama Ministarstva rada, poređenje podataka za mart i april 2020. sa podacima iz prethodnih meseci ne smatra apsolutno tačnom. Zbog primene vanrednih mera, koje je naredilo Ministarstvo rada, socijalne zaštite i osiguranja, od strane biroa za zapošljavanje, baza registrovanih nezaposlenih i novih registracija nezaposlenih se odvijala automatski, bez njihovog fizičkog prisustva, kako bi se izbeglo širenje koronavirusa./ibna