Kipar: Novi akcioni plan za povećan broj migranata

Kipar: Novi akcioni plan za povećan broj migranata

Na svom poslednjem sastanku, Savet ministara Republike Kipar usvojio je akcioni plan osmišljen za sveobuhvatno rešavanje sve većih migracionih tokova na Kipru.

Dramatično povećanje tokova ilegalne imigracije na Kipru i porast broja zahteva za azil posebno poslednjih meseci, čiji broj sada prelazi 33.000 i dostiže 3,8% ukupnog stanovništva, ističu efikasno upravljanje pitanjem migracije kao pitanje od izuzetnog značaja za Republiku Kipar, navodi se u saopštenju.

Akcioni plan predviđa sledeće:

– Skraćivanje vremena za ispitivanje zahteva za azil udvostručenjem broja službenika za odluku o azilu na 69 sledećeg meseca.

– Ubrzavanje postupaka i skraćenje rokova za pravo žalbe Sudu.

– Izrada liste bezbednih zemalja za jasno razlikovanje neosnovanih aplikacija.

– Prijava koja se odnosi na zemlju porekla koja se nalazi na Nacionalnoj listi bezbednih zemalja biće proglašena za očigledno neosnovanom i biće ispitana po brzoj proceduri u roku od najviše deset dana.

– Promovisanje istovremeno izdavanja naloga za proterivanje za očigledno neosnovane prijave koje se s pravom odbacuju, a podnosilac ima pravo žalbe Sudu.

– Regulisanje fenomena virtualnih brakova sa izmenama i dopunama zakona koji trebaju biti pripremljeni i prosleđeni Parlamentu.

– Od sledeće akademske godine, septembra 2020. godine, uvode se strogi kriterijumi za upis državljana trećih zemalja na privatne fakultete kako bi se zaustavio fenomen virtuelnih studenata, dok će se u suprotnom izreći stroge kazne.

– Beneficije i stambene politike za tražitelje azila biće promenjeni.

– Zakup različitih objekata u državnom vlasništvu, kao što su stambene jedinice i / ili hotelske jedinice za smeštaj azilanata, biće okončan, jer će im biti ponuđen smeštaj u organizovanim prihvatnim centrima.

– Uspostavljena je saradnja sa nadležnom Evropskom agencijom FRONTEX za obavljanje operacija povratka, a odmah se podnosi zahtev za patroliranje morskim spoljnim granicama Republike Kipar, posebno u severnom delu ostrva, između okupirane obale i Turske.

– Pojačana kontrola u borbi protiv ilegalnog rada i eksploatacije migranata.

– U saradnji sa lokalnim vlastima, biće pokrenuta istraga o ilegalnom naseljavanju imigranata u neprimjerenim prostorijama, istovremenog gonjenja vlasnika koji ih iskorištavaju i traže državne nadoknade za stanovanje koje podnosioci zahtjeva dobijaju.

– Stvaranje novog zatvorenog Hosting Centra kapaciteta oko 600 ljudi, koji će primiti podnosioce zahteva do završetka njihovih slučajeva.

– Ponovno otvaranje svih krila pritvorskog centra u Menogeiji.

– Odlučeno je da se radi studija o formiranju jedinstvene agencije za povratak.

– Neposredno prosleđivanje zahteva Evropskoj komisiji za finansijskom podrškom za period 2020-2021, kako bi se omogućilo stvaranje odgovarajuće infrastrukture za smeštaj i primanje povećanog broja migranata; za pokrivanje potrebne operativne i administrativne troškove, kao i obezbeđenje opreme za patroliranje obalskom linijom i  linijom razgraničenja.

Kako se navodi u saopštenju, lista mera se ne smatra iscrpnom. Vlada pozdravlja reakciju parlamentarnih stranaka i njihovo podnošenje preporuka koje su uzete u obzir pri sastavljanju gore pomenute liste.

“Želeli bismo da ponovimo da Kipar izjavljuje spremnost da podrži izbeglice, one čiji su životi u opasnosti, nezaštićenu decu i one iz ratnih zona,” nastavlja se u saopštenju.

Izjava se zaključuje zapažanjem da „istovremeno želimo da prenesemo i jasnu poruku da su prekoračene granice izdržljivosti zemlje i da sada živimo u uslovima demografskih promena. Najavljene mere imaju samo cilj očuvanje imidža, ​​bezbednosti i prosperiteta zemlje“. / ibna