Kipar obezbeđuje još 565 hiljada doza vakcine Pfizer/BioNTech putem Evropske komisije

Kipar obezbeđuje još 565 hiljada doza vakcine Pfizer/BioNTech putem Evropske komisije

Kipar je obezbedio više od pola miliona dodatnih doza vakcine Pfizer / BioNTech kroz dodatne postupke Evropske komisije, dovodeći ukupne porudžbine od Pfizer / BioNTech na 957.000 doza. Ovim količinama, kroz procedure Evropske komisije, Kipar je obezbedio ukupno više od tri miliona doza.

Kipar je posebno osigurao približno 195.000 doza vakcine Pfizer / BioNTech od 100 miliona dostupnih u EU, ostvarujući mogućnost prema originalnom ugovoru. Istovremeno, dodatnim ugovorom koji je EU zaključila za isporuku dodatnih 200 miliona doza za potrebe država članica, obezbeđeno je dodatnih 370.000 doza.

Kipar je učestvovao u oba postupka, sa ciljem povećanja dostupnosti vakcina ranije nego što je prvobitno planirano da zadovolji potrebe celokupne populacije, kako kiparskih Grka, tako i kiparskih Turaka, jer se očekuje da će isporuka dodatnih količina stići u 2. i 3. kvartalu 2021.

Prema početnim indikacijama, izdavanje dozvole za vakcinu AstraZeneca očekuje se krajem januara, a prihvaćena je i aplikacija za vakcine Johnson & Johnson i CureVac. Pčekuje se da će Kipar dobiti dovoljne količine da vakcinaciniše približno 120.000 osoba do kraja marta (1. kvartal) 2021. i dodatnih 450.000 osoba do kraja juna (2. kvartal).

Pod uslovom da budu odobrene vakcine i na osnovu pilot-projekta, cilj je da se populacija u potpunosti imunizuje do kraja septembra (3. kvartal) 2021. godine.

Relevantna saopštenja sa više detalja biće izdata sa finalizacijom količina i rasporeda isporuke. / Ibna