Kipar: Očekuje se smanjenje ekonomije od 5,5%

Kipar: Očekuje se smanjenje ekonomije od 5,5%

Kiparska statistička služba beleži negativnu stopu rasta od -4,4% BDP-a u Q3 2020. godine u poređenju sa odgovarajućim kvartalom 2019. godine, potvrđujući prognoze Ministarstva finansija uključene u državni budžet, prema kojima se očekuje da će smanjenje ekonomije na godišnjem biti limitirano na -5,5% umesto na 7% kako je radnije bilo prognozirano. Napominje se da je kiparska ekonomija zabeležila recesiju od -5,6% u prvoj polovini 2020. godine, dok se, na osnovu trenutnih kretanja, očekuje oporavak ekonomije 2021. godine sa stopom rasta od približno 4,5% BDP-a.

Prema zimskim prognozama Evropske komisije, uglavnom usklađenim sa vladinim procenama, negativna stopa rasta kiparske ekonomije povoljno se upoređuje sa drugim evropskim zemljama. Indikativno je da će se, prema Evropskoj komisiji, evrozona smanjiti za 7,8% u 2020. godini i zabeležiće pozitivnu stopu rasta od 4,2% u 2021. godini, dok će se EU smanjiti za 7,4% u 2020. godini i porasti za 4,1% u 2021. godini.

Recesija kiparske ekonomije za 2020. godinu pripisuje se isključivo sprovođenju hitnih restriktivnih mera za rešavanje negativnih posledica pandemije COVID-19. Međutim, kako priznaje Evropska komisija, program podrške kiparskoj ekonomiji suočen sa pandemijom podržao je radna mesta, raspoloživi prihod domaćinstva i preduzeća, u velikoj meri suzbijajući uticaj na domaću potražnju, što se već odrazilo na dinamičnost potrošnje. / ibna