Kipar: Održan prvi sastanak komiteta za saradnju Kipra i UAE

Kipar: Održan prvi sastanak komiteta za saradnju Kipra i UAE

Mešoviti odbori za saradnju između vlada Republike Kipar i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je uspostavljen na osnovu Memoranduma o razumevanju koji su 15. juna 2019. godine potpisali ministri spoljnih poslova dveju zemalja Nikos Christodoulides i Abdullah Z. Al Nahian, održan je danas.

Svrha Zajedničkog komiteta je, između ostalog, da promoviše programe za bilateralnu saradnju i koordinaciju u različitim oblastima, kao i da uspostavi neophodne mehanizme za postizanje ciljeva postavljenih u ovom kontekstu, koji bi služili interesima obe države, ali takođe da ojača napore na institucionalizaciji saradnje u širem regionu.

Rad Zajedničkog odbora za saradnju, kojim su kopredsedavali ministar spoljnih poslova Republike Kipar Nicos Christodoulidis i državni ministar Ujedinjenih Arapskih Emirata Ahmed Al Saiegh, bio je fokusiran na jačanje bilateralnih odnosa u širokom spektru oblasti, uključujući investicije, energiju, brodarstvo, obrazovanje, kulturu, turizam, bezbednost i odbranu.

Po završetku rada Komisije, dvojica ministara su na internet ceremoniji potpisala protokol koji postavlja jasan okvir za saradnju i očekuje se da bude putokaz za dalji razvoj bilateralnih odnosa između Kipra i Ujedinjenih Arapskih Emirata o nizu pitanja.

Napominje se da su sastanku Komisije prethodili intenzivni pripremni sastanci na nivou tehničkog osoblja i stručnjaka iz nadležnih ministarstava i službi dve države, koji su održani 22. i 23. septembra, putem video konferencije. Pored Ministarstva spoljnih poslova, na stanku su učestvovali predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva saobraćaja, veza i radova, Ministarstva prosvete, kulture, sporta i omladine, Ministarstva poljoprivrede, ruralnog razvoja i životne sredine, Ministarstva energetike, trgovine i industrije, Ministarstvo turizma, Ministarstvo brodarstva, Kiparska agencija za promociju investicija, Kiparska trgovinska i industrijska komora, Federacija poslodavaca i industrijalaca, Kiparske pomorske komore i asocijacije pomorskih agenata./ibna