Kipar: Osnovan Savet za spoljnu politiku, odbranu i bezbednost

Kipar: Osnovan Savet za spoljnu politiku, odbranu i bezbednost

O uspostavljanju i radu Saveta za spoljnu politiku, odbranu i bezbednost odlučilo je kiparsko Veće ministara na sastanku 16. decembra 2020. godine, a objavio kabinet kiparskog predsednika.

Savet za spoljnu politiku, odbranu i bezbednost imaće sedište u Ministarstvu spoljnih poslova i biće pod visokim nadzorom predsednika Republike i pod direktnom odgovornošću ministra spoljnih poslova, koji će predsedavati radom njegovih tela. Savet će funkcionisati kao mehanizam za konsultacije radi generisanja ideja, sugestija i predloga koji imaju praktičnu vrednost u pitanjima spoljne politike, odbrane i bezbednosti, u cilju pomoći nadležnim državnim organima i institucijama u njihovom radu.

Preporuka Saveta ima za cilj, između ostalog, iskorištavanje znanja i razmišljanja poznatih ličnosti u oblastima spoljne politike, odbrane i bezbednosti, kao i akademika i stručnjaka u svrhu dijagnoze izazova i postojećih potreba u tim oblastima, ali takođe u predviđanju potreba koje mogu nastati u budućnosti.

Savet će se sastojati od dva tela – upravnog odbora i savetodavnog tela.

Upravni odbor Saveta sastojaće se od ministra spoljnih poslova, ministra odbrane i komandanta kiparske obaveštajne službe, dok drugi ministri, nezavisni zvaničnici, ličnosti ili stručnjaci mogu biti pozvani na njegove sastanke, kada se to smatra potrebnim. Upravni odbor će biti odgovoran, između ostalog, za određivanje pitanja koja će se proučavati ili istraživati, kao i za odgovarajući zadatak.

Savetodavno telo sastojaće se od članova Upravnog odbora u pratnji još sedam stalnih članova koji svojim znanjem, idejama i sugestijama mogu značajno doprineti radu Saveta. Stalne članove imenovaće predsednik Republike na preporuku Upravnog odbora.

Članovi Savetodavnog odbora, koji mogu delovati u različitim formacijama, u zavisnosti od predmeta, dolaziće od pojedinaca sa priznatim iskustvom u oblastima relevantnim za temu Saveta, dok Dom može odlukom ad hoc ojačati odluku Upravnog odbora i sa ostalim članovima. / ibna