Kipar: Potpuna obustava letova produžena do 28. maja

Kipar: Potpuna obustava letova produžena do 28. maja

U nastojanju da zaštiti i dodatno ojača mere koje je do sada uvela Vlada Republike Kipar, a sa krajnjim ciljem i svrhom zaštite građana i suzbijanja širenja COVID-19 u zemlji, Ministarstvo saobraćaja, veza i rada je danas izdalo uredbu u Službenom listu Republike Kipar kojom najavljuje dalje produženje potpune obustave letova za još četrnaest dana, odnosno do 28. maja 2020. godine.

Konkretno, od 00:00 15. maja 2020. godine, kada ističe četrnaestodnevni period od dana izdavanja uredbe koja je na snazi, potpuna zabrana biće produžena za dodatnih četrnaest dana, uključujući lokalne i međunarodne letove između aerodroma Republike Kipar i aerodroma trećih zemalja, ali i aerodroma svih država članica EU, uključujući Island, Lihtenštajn, Norvešku (Evropski ekonomski prostor (EEA)) i Švajcarsku.

Teretni letovi, letovi do Republike Kipar bez putnika u cilju prevoza osoba koje žele da napuste Kipar, kao i humanitarni / hitni / repatrijacioni letovi ka i iz Republike Kipar ili drugi pojedinačni letovi za posebne i vanredne situacije i dalje će biti isključeni iz zabrana, nakon posebne dozvole koju daje ministar saobraćaja, veza i rada.

Na kraju, navodi se da se mere neprestano preispituju, uzimajući u obzir trenutnu situaciju u Republici Kipar u kombinaciji sa trenutnom situacijom u drugim evropskim zemljama, ali i širom sveta. / ibna