Kipar: Predsednik i Vlada odlučni da sačuvaju državu od korupcije

Kipar: Predsednik i Vlada odlučni da sačuvaju državu od korupcije

Odlučnost i politička volja predsednika Republike Kipar Nikosa Anastasiadesa i kiparske Vlade da, što je više moguće, zaštite zemlju od korupcije, naglašeno je tokom sastanka održanog danas u Predsedničkoj palati. Sastanku je predsedavao predsednik Anastasiades a prisustvovali su i predsednici državnih institucija za pitanje borbe protiv korupcije.

Obraćajući se novinarima u Predsedničkoj palati nakon sastanka, portparol vlade Kyriakos Kousios rekao je da je „predsednik Republike Nicos Anastasiades predsedavao danas u Predsedničkoj palati širokim sastankom o transparentnosti, odgovornosti i borbi protiv korupcije.

Sastanku su prisustvovali predsednik Predstavničkog doma, državni tužilac i pomoćnik državnog tužioca, ministar pravde i javnog reda, generalni revizor, predsednik advokatske komore Panciprian, službenik za unutrašnju reviziju i šef MOKAS.

Tokom sastanka, predsednik Republike je izrazio odlučnost i političku volju da zemlju što više zaštiti od korupcije i zatražio da svi nadležni organi, na polju njihove odgovornosti i dužnosti, pomognu u usmeravanju.

Istakao je da kroz mere koje će biti preduzete i potpunu transparentnost mora da se konsoliduje odlučnost svih građana da se bore protiv bilo kojeg oblika korupcije.

Opisujući postojeći okvir mera koje treba preduzeti i potpunu transparentnost, predsednik Republike je obavestio učesnike sastanka o zakonima koje je podnela Vlada i koje je već odobrio Predstavnički dom, a zatim se osvrnuo na zakone na čekanju ili one koji su pred parlamentom ili pred nadležnim ministarstvima i telima, tražeći ubrzanje postupaka.

Da bi ojačao mrežu bezbednosti protiv korupcije, predsednik je govorio o preporukama relevantnih međunarodnih organizacija, kao što su Evropska komisija, GRECO i Moneyval, pozivajući na što skorije usvajanje svih predloga koji još uvek nisu usvojeni, a koji čak i ako se ne tiču izvršne vlasti, treba da budu usvojeni što je pre moguće uz saradnju nadležnih organa i uz međusobni dogovor.

Potom je predsednik Republike, pozivajući se na svoje predloge i predloge Vlade, zatražio od učesnika da iznesu svoje stavove i podnesu svoje predloge po ovom pitanju.

Predsednik je saslušao predloge učesnika koji su ojačali već predstavljene predloge i diskusija se pretvorila u produktivan dijalog.

„Predsednik Republike izražava posebno zadovoljstvo i zahvalnost na kreativnim intervencijama učesnika sastanka. One će, zajedno sa stavovima koje će izneti nevladine organizacije na sastanku koji je sazvao predsednik Republike za ponedeljak ujutro, formirati predloge koje će predsednik objaviti narednih dana. Cilj je borba protiv korupcije kroz nove predloge, transparentnost i odgovornost, te da se obezbedi vladavina prava“./ ibna