Kipar: Procena rizika od epidemije za države u vezi sa COVID-19

Kipar: Procena rizika od epidemije za države u vezi sa COVID-19

Na osnovu vrlo dobrih epidemioloških podataka o Kipru i u nastojanju da ponovo otvori državne granice, Jedinica za epidemiološki nadzor i kontrolu infektivnih bolesti (ES i CUID) Ministarstva zdravlja Kipra izvršila je procenu rizika različitih zemalja u vezi sa COVID-19.

Procena se oslanjala na najosnovnije epidemiološke pokazatelje zemalja, kao što su efektivni R (t) reprodukcioni broj SARS-CoV-2, broj novih dijagnostikovanih slučajeva i broj smrtnih slučajeva na 100.000 stanovnika, procenjena prevalenca i uticaj i klasifikacija od strane Svetske zdravstvene organizacije (SZO), jer su ovi pokazatelji predstavljeni u važećim bazama podataka. Treba napomenuti da pouzdanost ovih detalja zavisi od politike svake zemlje u pogledu laboratorijskih testova koje obavljaju i izjave o detaljima međunarodnim sanitarnim vlastima.

Na osnovu ove procene ES & CUID je pristupio proceni rizika i klasifikaciji zemalja u sledeće dve kategorije:

Zemlje niskog rizika

U ovu kategoriju svrstavaju se zemlje sa efektivnim (Rt) reproduktivnim brojem manjim od 1 ili / i malim brojem novo dijagnostikovanih izbijanja (<1 / 100.000 stanovnika dnevno) ili / i niskim ili vrlo niskim smrtnostima od COVID-19 (<5 -10 / 100.000 stanovnika) ili / i klasifikacija sporadičnih slučajeva ili slučajeva klastera prema SZO ili / i minimalno zadovoljavajuće laboratorijsko testiranje (> 3000 testova / 100.000 stanovnika):

Malta

Grčka

Bugarska

Norveška

Austrija

Finska

Slovenija

Mađarska

Izrael

Danska

Nemačka

Slovačka

Litvanija

Zemlje sa povećanim rizikom u poređenju sa onima iz kategorije A

U ovu kategoriju svrstavaju se zemlje sa efektivnim (Rt) reprodukcijskim brojem većim od 1 ili / i brojem novo dijagnostikovanih izbijanja> 1 / 100.000 stanovnika dnevno ili / i povećanim smrtnošću COVID-19 (> 10 / 100.000 stanovnika) ili / i ograničeno laboratorijsko testiranje (<2000 testova / 1000.000 stanovnika) ili nedostatak klasifikacije SZO:

Švajcarska

Češka

Poljska

Rumunija

Hrvatska

Estonija

Treba napomenuti da je gornja procena, zasnovana na epidemiološkoj proceni zemalja, izuzetno dinamična i može se menjati u bilo kom trenutku, jer se pandemija još uvek razvija i epidemiološki podaci se menjaju. Iz tog razloga, ES & CUID će redovno objavljivati ažuriranu listu zemalja. / ibna