Kipar ranije otplaćuje dug MMF-u

Kipar ranije otplaćuje dug MMF-u

Republika Kipar nastavila je u četvrtak sa potpunom otplatom kredita Međunarodnog monetarnog fonda iz perioda 2013.-2016. Ukupni iznos bio je 716,67 miliona evra (569,63 miliona SDR-a).

Očekuje se da će rana otplata kredita, zajedno s finansiranjem kroz 20-godišnje obveznice s kamatnom stopom od 0,625%, Republici Kipar doneti ukupnu uštedu od 13,4 milijuna evra u periodu 2020-2025.

Međunarodni investitori su ovu transakciju pozitivno ocenili jer je snažan signal dinamike kiparske ekonomije posljednjih godina./ ibna