Kipar: Savvas Perdios informisao Kabinet o akcionom planu za turizam

Kipar: Savvas Perdios informisao Kabinet o akcionom planu za turizam

Danas se zamjenik ministra turizma Kipra, Savvas Perdios, tokom informisanja Saveta ministara o napretku u sprovođenju različitih akcija koje preduzima Ministarstvo turizma, detaljno osvrnuo na akcione planove Nacionalne strategije za turizam.

Govoreći u Palati predsednika nakon sastanka kabineta, Savvas Perdios je naglasio da je „danas obavestio Savet ministara o napretku sprovođenja Nacionalne strategije i mislimo na akcioni plan za 2020. godinu”.

Iako veliki procenat osoblja Podsekretarijata radi kod kuće poslednja dva meseca, moram sa ponosom reći da je 55% akcionog plana za 2020. godinu već realizovano”.

Nastavljajući izlaganje, zamenik ministra turizma napomenuo je da je „priprema za uslove studija takođe završena i nastavit ćemo s njima ako i kada od Ministarstva finansija dobijemo zeleno svetlo. Oni uključuju ekološku studiju za nacionalnu turističku strategiju, studiju zdravlja i rehabilitacije osoba sa invaliditetom i studiju održivog razvoja gradova Poli Hrizohus i Tilirija“.

Prema rečima zamenika ministra, „preduzete su brojne akcije u vezi s planinama, seoskim i udaljenim područjima. Obezbeđeni su specijalizovani podsticaji organizatorima putovanja za promociju planinskih, seoskih i udaljenih područja. Oni su na snazi od početka ove godine. Štaviše, mi smo stavili na raspolaganje naše predloge Ministarstvu unutrašnjih poslova za područja ili zajednice Kipra koja se moraju aktivirati. Konačno, stvorili smo vrlo detaljnu situaciju sa zanatskim preduzećima, kućnim radinostima i farmama na Kipru gde su posete moguće, tako da se mogu promovisati u inostranstvu, ali i u domaćem turizmu“.

Savvas Perdios je takođe informisao da je usvojen Zkon o pojedinačnom turističkom smeštaju, takozvani Airbnb, zajedno sa planom za nadogradnju zabavnih centara grantovima za renoviranje stolova, stolica i dekoracije uopšte “.

U međuvremenu, u toku je rešavanje pitanja koja se tiču preostalih 45% akcionih planova, poput tendera za kompletan redizajn našeg turističkog brenda, ali to će se dogoditi samo ako imamo logotip.

Već su počele konsultacije o zakonu kojim će biti regulisana emisija zvukova koji se odnose na centre za slobodno vrijeme, a mi smo u konsultaciji s Ministarstvom unutrašnjih poslova. Započele pripreme za donošenje zakona kojim se reguliše rad plaža sa kojim će mnoge odgovornosti doći do podsekretara i želimo da budemo spremni za 2021. godinu , tako da ona može nesmetano početi na vreme,” izjavio je zamenik ministra turizma.

Dalje je rekao: „Intenzivno se pripremamo za programe obuke za vozače taksija i turističkih autobusa i u ovoj oblasti nam ide jako dobro. Neke stvari će biti objavljene uskoro.

Počeli su radovi na zakonu o zabrani konzumiranja alkohola na javnim putevima i trgovima izvan rekreativnih centara.

Podsekretarijat želi da bude uključen u kategoriju borbe protiv droge, a mi smo se o tom pitanju konsultovali sa Ministarstvom zdravlja“.

I na kraju, nešto što je veoma važno na čemu trenutno radimo je modifikacija podsticajnih planova za posebne oblike turizma. Ti su planovi postojali i ranije, ali imajući u vidu situaciju sa kojom se sada suočavamo s koronavirusom, podsekretar smatra da ovom području turizma treba dati još veći naglasak, a trenutno se svi planovi preispituju. Konsultacije sa zainteresovanim stranama započeće tako da su podsticaji još snažniji i imaju rok trajanja; ne krajem ove godine, već umesto toga da se nastavi do 2021. godine, tako da ove zime možemo razviti ove posebne forme i pomoći turizmu Kipra“, zaključio je Savvas Perdios. / ibna