Kipar se prvi put u istoriji prijavljuje za članstvo u UN HRC 2025-2027

Kipar se prvi put u istoriji prijavljuje za članstvo u UN HRC 2025-2027

Kiparski ministar spoljnih poslova Nikos Christodoulides saopštio je odluku Republike Kipar da prvi put u svojoj istoriji zatraži poziciju člana Saveta UN za ljudska prava za period 2025-27. Saopštenje je dato u kontekstu obraćanja ministra spoljnih poslova na 46. zasedanju Saveta za ljudska prava koje se održava u Ženevi.

U svom govoru, Nikos Christodoulides je, između ostalog, naglasio da je zaštita ljudskih prava uvek bila jedan od prioriteta spoljne politike Kipra. U tom kontekstu, naglasio je posvećenost Kipra saradnji sa svim ostalim državama članicama UN-a na zaštiti i promociji ljudskih prava.

Snažno verujući u vrednost multilateralizma i međunarodne saradnje, Nikos Christodoulides je naglasio da će Kipar dati značajan doprinos kao član Saveta, kako bi se postigao zajednički cilj – jačanje ljudskih prava za sve.

Kipar je posvećen radu na specifičnom planu u ovom pravcu, naglasio je Nikos Christodoulides, ali i na širokom spektru pitanja koja između ostalog pokrivaju područja rodne ravnopravnosti, borbe protiv trgovine ljudima, prava dece i mladih, zaštita kulturnih prava i uticaj klimatskih promena na ljudska prava.

U svom obraćanju Savetu, ministar spoljnih poslova se osvrnuo i na godišnji izveštaj Kancelarije visokog komesara za ljudska prava o pitanju ljudskih prava na Kipru, a u tom kontekstu je takođe informisao učesnike sastanka o najnovijim dešavanjima oko kiparskog pitanja i predstojeće neformalne konferencije o Kipru koju će sazvati generalni sekretar UN-a, s ciljem nastavka pregovora o sveobuhvatnom i trajnom rešenju kiparskog pitanja, na osnovu rezolucija Saveta bezbednosti UN-a o dvozonskoj federaciji dve zajednice. / ibna