Kipar: Servis za psihološku podršku zbog COVID-19

Kipar: Servis za psihološku podršku zbog COVID-19

Ministarstvo za istraživanje i inovacije i Direkcija za mentalno zdravlje Kipra najavili su početak pružanja usluge psihološke nege na daljinu.

U slubi će biti klinički psiholozi sa odeljenja za psihologiju i prvenstveno će se baviti potrebama onih koji pate od COVID-19, a koji imaju istoriju mentalnog zdravlja, sa ciljem da redovno preispituju svoj mentalni status, prevenciju i upravljanje mogućim relapsima u psihopatologiji i konačno podrškom i smernicama za bilo koja druga psihološka pitanja koja se mogu javiti.

U slučaju da ozbiljnost situacije zahteva intervenciju psihijatra ili pedijatrijskog psihijatra, biće preduzeti potrebni koraci.

Pored toga, služba za psihološku negu pokrivaće i psihološke potrebe rođaka pacijenata pogođenih COVID-19, kao i drugih ranjivih osoba u opštoj populaciji. Usluga će se pružati audiovizuelnim sastankom sedam dana u nedelji, 12 sati dnevno./ibna