Kipar: Tatar najavljuje da će u Ženevi predstaviti rešenje kiparskog pitanja zasnovano na dve države

Kipar: Tatar najavljuje da će u Ženevi predstaviti rešenje kiparskog pitanja zasnovano na dve države

„Oblik rešenja za kiparsko pitanje, na osnovu suverene jednakosti dve države koje će koegzistirati jedna pored druge, prvi je predstavio „predsednik“ dela kipra kojim upravljaju Turci, Elsin Tatar i predstavlja novu idejui nova pozicija“, se navodi u izjavi ‘Predsedništva’ kiparskih Turaka.

„Naš predlog rešenja će biti predstavljen na neformalnom sastanku u Ženevi. Ako gospodin Erhurman (lider Republikanske turske stranke) ne zna da li je ovaj predlog nov ili ne, to je stvar njegovog sopstvenog neznanja. Naš savet mu je da pročita nešto o kiparskom pitanju i raznim dosadašnjim pregovorima“, dodaje se u izjavi.

U istoj izjavi se navodi da se “istovremeno sa pripremama za sastanak UN 5+1 o kiparskom pitanju nastavljaju, odvijaju neki vrlo kritični događaji. Snage koje žele da prevladaju, posebno EU i grčko-kiparski dvojac, dok strana kiparskih Grka preduzima mnogo koraka da neutrališe i oslabi naš predlog rešenja sa dve države koje će postojati jedna pored druge , uz suverenu jednakost“.

Stranke AKEL i DISI, nastavlja on, posetile su neke od naših političkih partija i branile rešenje zasnovano na federaciji tražeći podršku, a to je i pitanje koje je takođe pokrenuto na sastanku RTK-AKEL. Dodao je da je posle sastanka lider Republikanske turske stranke Tufan Erhurman rekao da je jedino rešenje federacija i podržao stavove AKEL-a, zaboravljajući Talatovu izjavu o ćorsokaku u pregovorima u bazi federacije, koji je rekao da ga je „Christofias prevario.” Sada Erhurman „trči za modelom federacije, što pokazuje koliko je neuk kada je u pitanju kiparsko pitanje“.

„Ako Erhurman ne zna da su pregovori na osnovu federacije propali zbog negativnog stava strane kiparskih Grka, uglavnom nakon referenduma o Ananovom planu, i u Crans Montani, onda mora malo da pročita,” dodao je on.

Na kraju, u izjavi se primećuje da „iako opisuje model rešenja zasnovanog na federaciji kao “najpametnije i najrealnije rešenje“, takođe zanemaruje činjenicu da federacija nije moguća i nije ništa drugo do bajka. Ovde vredi napomenuti da gospodin Erhurman odbacuje naš model rešenja zasnovan na suverenoj jednakosti dve države koje žive jedna pored druge, a to takođe podržava Turska, najveća i najmoćnija država u regionu. “ / ibna