Kipar: Trgovinski deficit za period januar-avgust smanjen u odnosu na prošlu godinu

Kipar: Trgovinski deficit za period januar-avgust smanjen u odnosu na prošlu godinu

Statistika strane trgovine za Juli 2020

Ukupan uvoz robe na Kipar (iz država članica EU i iz trećih zemalja) iznosio je € 625,9 miliona u julu 2020. godine što, u poređenju sa € 726,6 m u julu 2019. godine, znači pad od 13,9%.

Izvoz proizvoda domaće proizvodnje, uključujući prodavnice i zalihe, u julu 2020. godine iznosio je 128,6 m EUR u poređenju sa 133,2 m EUR u julu 2019. godine, beležeći pad od 3,5%. Domaći izvoz industrijskih proizvoda u julu 2020. godine bio je 122,1 m, u poređenju sa 125,7 mm u julu 2019., dok je domaći izvoz poljoprivrednih proizvoda u julu 2020. bio 5,4 m u poređenju sa 5,9 m u julu 2019. .

Izvoz stranih proizvoda, uključujući prodavnice i rezerve, u julu 2020. godine iznosio je 83,8 m EUR u poređenju sa 114,8 m EUR u julu 2019. godine, beležeći pad od 27,0%.

Podaci su uključeni u mesečnu elektronsku publikaciju „Intra & Extra EU Trade Statistics (Summary Data)“ za jul 2020. godine, koja je besplatno dostupna sa veb stranice Statističkog zavoda, u odeljku „Publikacije“ u statističkoj temi Strani Trgovina.

Statistika spoljne trgovine, avgust 2020

Na osnovu privremenih podataka, glavni događaji u spoljnoj trgovini Kipra u avgustu 2020. godine mogu se rezimirati na sledeći način:

Ukupan uvoz robe iznosio je 489,4 m EUR u poređenju sa 611,2 m EUR u avgustu 2019. godine, beležeći pad od 19,9%. Uvoz iz drugih država članica EU u avgustu 2020. godine iznosio je 333,9 m, a iz trećih zemalja 155,5 m, u poređenju sa 357,1 m i 254,1 m u avgustu 2019. Uvoz u avgustu 2020. godine uključuje transfer ekonomskog vlasništva nad pokretnom transportnom opremom (plovila), ukupne vrednosti 30,3 m € u poređenju sa 82,5 m € u avgustu 2019.

Ukupan izvoz robe u avgustu 2020. godine iznosio je 197,1 m € u poređenju sa 230,6 m EUR u avgustu 2019. godine, beležeći pad od 14,5%. Izvoz u druge države članice EU u avgustu 2020. iznosio je 55,8 m, a u treće zemlje 141,3 m, u poređenju sa 50,8 m i 179,8 m u avgustu 2019. godine. Izvoz u avgustu 2020. uključuje transfer ekonomskog vlasništva nad pokretnom transportnom opremom (plovila), ukupne vrednosti € 43,2 m u poređenju sa EUR 86,3 m u avgustu 2019.

Ukupan uvoz robe (iz država članica EU i iz trećih zemalja) u periodu januar – avgust 2020. godine iznosio je 4.774,3 m € u poređenju sa 5.438,4 m € u januaru – avgustu 2019. godine, beležeći pad od 12,2%. Ukupan izvoz robe (u države članice EU i u treće zemlje) za januar – avgust 2020. godine iznosio je 1.952,9 m € u poređenju sa 2.190,2 m € u periodu januar – avgust 2019. godine, beležeći pad od 10,8%. Trgovinski deficit je iznosio 2.821,4 m EUR u januaru – avgustu 2020. u poređenju sa 3.248,3 m EUR u odgovarajućem periodu 2019./ ibna