Kipar u pismu UN-u otkrio turska kršenja prava

Kipar u pismu UN-u otkrio turska kršenja prava

Stalni predstavnik Kipra pri UN, ambasador Andreas D. Mavrogiannis, poslao je pismo  13. novembra 2019. generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, g. Antoniju Guterresu, obavestivši ga o poslednjim ilegalnim bušenjima Turske u kontinentalni pojasu i Ekskluzivnoj ekonomskoj zoni (EEZ) Kipra, kao i njenim ilegalnim vojnim aktivnostima.

Pismo je objavljeno juče (26.11.19.) kao zvanični dokument Generalne skupštine i Saveta bezbednosti UN-a.

U pismu se Mavrogiannis žali da je, početkom oktobra, Turska državna naftna kompanija (TPAO) poslala brod bušilicu Yavuz u kontinentalni pojas Kipra i započela eksploataciju ugljovodonika na Polju 7, koju je vlada Kipra licencirala naftnim i gasnim kompanijama TOTAL i ENI. On napominje da se bušenje odvija oko 44 nautičke milje uz obalu Kipra, unutar EEZ i kontinentalnog pojasa Republike Kipar, koji je već definisan, u skladu s međunarodnim pravom, između Egipta i Kipra.

Mavrogiannis podseća da je ilegalno tursko bušenje na kontinentalnom pojasu Kipra počelo u maju 2019. godine sa bušilice Fatih, oko 36 nautičkih milja od zapadne obale Kipra. Razvoj pomenutih bušenja, napominje on, krši članove 56 (1) (b) (i), 60 i 80 Konvencije UN-a o pomorskom pravu (UNCLOS) i međunarodno običajno pravo, koje je podjednako obavezujuće za zemlje koji nisu članice UNCLOS-a, kao što je Turska. Štaviše, napominje on, ovo bušenje predstavlja kršenje ekskluzivnih suverenih prava Kipra za iskorištavanje svojih prirodnih resursa.

Stalni predstavnik Kipra izražava zabrinutost ne samo zbog turske kampanje za istraživanje ugljovodonika, koju obavljaju istraživački brodovi oko Kipra, već i zbog turskih ilegalnih vojnih vežbi. Takođe se poziva na alarmantni porast upotrebe bespilotnih letelica, naoružanih i nenaoružanih, i naglašava da ovi letovi krše međunarodne propise o vazdušnom saobraćaju i predstavljaju ozbiljan razlog za brigu za bezbednost vazdušnom prostoru. Uz to, on naglašava da militarizacija Turske u morskim zonama Kipra nije samo ozbiljno kršenje postojećeg međunarodnog prava, već i zloupotreba slobode plovidbe, principa mirnog korištenja mora i ugrožava pomorsku bezbednost te predstavlja pretnja međunarodnom miru i bezbednosti.

Također u pismu navodi da nezakonite radnje Turske u kiparskim pomorskim zonama ne samo da su u suprotnosti s međunarodnim pravom, već predstavljaju i pokušaj Turske da ospori Republiku Kipar, suverenu i nezavisnu državu članicu UN-a, te otuda i njenu sposobnost da zaključi međunarodne sporazume o razgraničenju pomorskih zona. Na ovaj način, ističe Mavrogiannis, Turska osporava osnovna načela međunarodnog prava, uključujući Povelju UN-a i pravila i principe koji regulišu međunarodni pravni poredak.

Tvrdnja Turske da su njeni postupci u pomorskim oblastima Kipra „u skladu sa međunarodnim pravom“ je netačna jer je jedna od retkih država na svetu koja nije potpisala ili ratifikovala Konvenciju UN o pomorskom pravu (UNCLOS) i jedina je država koja sistematski glasa protiv rezolucije Generalne skupštine o pomorskom pravu. Turska odbija da pregovara sa Republikom Kipar o razgraničenju njihovih morskih zona, u skladu sa pravilima međunarodnog prava. Pored toga, ne prihvata međunarodnu jurisdikciju, niti nadležnost Međunarodnog suda pravde u Hagu, isključujući korišćenje međunarodnih mehanizama za rešavanje sporova.

Na kraju, stalni predstavnik Kipra u UN primećuje da kiparska vlada zahteva od generalnog sekretara UN-a da pozove Tursku da se pridržava međunarodnog prava, da poštuje suverenitet i nadležnost Republike Kipar i da se suzdrži od radnji koje predstavljaju pretnju međunarodnom miru i bezbednosti i kontraproduktivni su za napore za otvaranje pregovora o ponovnom ujedinjenju Kipra./ibna