Kipar: Usprkos povećanju od 1,4% stanovništvo je sve starije

Kipar: Usprkos povećanju od 1,4% stanovništvo je sve starije

Populacija u  oblastima Kipra u kojima žive kiparski Grci procenjena je na 888.000 na kraju 2019. godine, beležeći rast od 1,4% u poređenju sa 875 000 na kraju 2018. godine, podaci su statističke službe Kipra.

Ako se detaljnije pogledaju demografske statistike za 2019. godinu koje je danas objavila Statistička služba, prošlogodišnja stopa ukupnog fertiliteta procenjena je na 1,30, u ravni sa 2018. godinom i niža od 2,10, što je potreban procenat da bi se obezbedilo popunjavanje stanovništva. Istovremeno, postoje indikacije da su stanovnici ukupno gledano sve stariji.

Tačnije, procenat dece mlađe od 15 godina procenjen je na 16% u 2019. godini, dok je procenat starijih od 65 godina i više od 16,3% u poređenju sa 22,3% i 11,3% u 2000. godini. „Postepeno se povećavao procenat starih i smanjivao procenat dece, što ukazuje na trend starenja stanovništva“, napominje se u saopštenju.

U 2019. godini broj rođenih u oblastima pod kontrolom države povećao se na 9.548 sa 9.329 u prethodnoj godini, dok je bruto stopa nataliteta izračunata na 10,8 na 1.000 stanovnika. U 2019. godini ukupna stopa fertiliteta izmerena je na 1,33 i ostala je nepromenjena u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupna stopa fertiliteta je postepeno opadala poslednjih godina, nakon što je kulminirala na 2,50 1982. godine.

Od 1995. godine, ukupna stopa fertiliteta i dalje je niža od 2,10 – što je procenat potreban za popunjavanje stanovništva, prema Statističkoj službi.

Štaviše, kao što je pomenuto, prosečna starost majke pri rođenju prvog deteta iznosila je 29,6 godina, dok je prosečna starost svih porodilja u 2019. godini, bez obzira na redosled rođenja dece, iznosila 31,2 godine.

Prema podacima Statističke službe, broj umrlih u oblastima pod kontrolom države iznosio je 6.239 u 2019. u poređenju sa 5.768 u 2018. Bruto stopa mortaliteta u 2019. godini porasla je na 7,1 umrlih na 1.000 stanovnika, sa 6,6 u 2018. godini.

Očekivano trajanje života pri rođenju za 2019. procenjeno je na 80,1 godinu za muškarce i 84,2 godine za žene, u poređenju sa 80,7 godina za muškarce i 84,6 godina za žene u 2018. godini.

U isto vreme, nivoi smrtnosti novorođenčadi su debatirani, s tim da se odnos procenjuje na 2,6 smrti novorođenčadi na 1.000 rođenih 2019. godine.

Na osnovu podataka, neto migracija na Kipru bila je pozitivna od 1983. do 2011. Tokom perioda 2012-2015. primećena je negativna neto migracija, dok se od 2016. neto migracija vratila na pozitivno tlo. U 2019. godini procenjeno je na 8.797.

Broj imigranata na Kipar (kiparski repatrijanti i stranci koji dolaze radi naseljavanja ili privremenog zaposlenja duže od 1 godine) iznosio je 26.170 u 2019. godini sa 23.442 u 2018. godini.

Prema statističkoj službi, broj doseljenika na Kipar (Kiprani i stranci koji su boravili na Kipru najmanje godinu dana) procenjuje se na 17.373 za 2019. godinu u poređenju sa 15.340 u 2018. godini.

Ukupan broj sklopljenih brakova u 2019. godini povećao se na 14.854 sa 13.783 prethodne godine. Crkvena venčanja porasla su sa 3.918 u 2018. na 4.173 u 2019. godini, a građanska venčanja su porasla sa 9.865 u 2018. na 10.681 u 2019. Kao i prethodnih godina, značajan broj građanskih venčanja izveli su nerezidenti Kipra. Konkretno, od ukupno 10.681 sklopljenih građanskih brakova, samo 3.673 su ​​brakovi između stanovnika Kipra. Otuda je ukupan broj brakova stanovnika Kipra iznosio 7.846.

Kao što je pomenuto, u 2019. godini broj razvoda takođe je porastao na 2.308, sa 2.114 u 2018. godini.  Bruto stopa razvoda procenjena je na 2,62 na 1.000 stanovnika u 2019. godini, u poređenju sa 2,43 u 2018. godini.

Ukupna stopa razvoda, koja ukazuje na procenat brakova za koje se očekuje da se završe razvodom, dostigla je 361,7 na 1.000 brakova u 2019. godini, u poređenju sa 41,6 u 1980. / ibna