Kipar uveo ograničenje kretanja

Kipar uveo ograničenje kretanja

Mere kojima se ograničava kretanja građana u cilju sprečavanja širenja korovirusa COVID-19 su na Kipru na snazi od utorka, 24. marta 2020. godine u 18:00, što je u skladu sa dekretom koji je izdao ministar zdravlja Republike Kipar.

Uvedene mere omogućavaju građanima da izađu iz vrlo specifičnih razloga, u slučaju kojih će se ograničenje ukinuti u periodu od tri sata od trenutka odobrenja. Odobrenje se može dobiti putem besplatne SMS poruke poslane na 8998 ili popunjavanjem potrebnih obrazaca.

Kada izlaze iz kuće, zaposleni / građani treba da nose sa sobom ličnu kartu ili pasoš, zajedno sa odgovarajućim obrascem za svaku osobu posebno, uključujući obrazac ili SMS sa odgovorom, kako bi policija mogla da kontroliše njihovo kretanje.

Postoje kategorije obrazaca koji se mogu popuniti kako bi se dobilo odobrenje o kretanju. Jedan ispunjava poslodavac ili samozaposleni, a drugi, koji se odnosi na izlaske iz apsolutno bitnih ličnih razloga, popunjava dotični građanin u obliku izjave.

Treba napomenuti da, ako građani nemaju pristup obrascima za potvrdu, mogu sa sobom poneti rukom pisanu potvrdu koja sadrži sledeće podatke: ime, datum rođenja, matični broj ili broj pasoša, adresa prebivališta, vreme kretanja od strane građanina , kao i specifičnu svrhu izlaska. Aktivnosti koje spadaju u kategorije izuzete od zabrane nepotrebnog kretanja, kao što je definisano odgovarajućom uredbom, su:

  • Odlazak u apoteku; davanje krvi; poseta lekaru
  • Poseta prodavnici radi kupovine ili snabdevanja osnovnim proizvodima / uslugama
  • Poseta banci u slučaju da elektronske transakcije nisu moguće
  • Apsolutno neophodne posete vladinim agencijama ili službama šireg javnog sektora i lokalne samouprave
  • Odlazak zbog pomoći ljudima koji nisu u stanju da se obezbede sredstva za sebe ili koji moraju biti zaštićeni ili su smešteni u samoizolaciji i / ili u karantinskim oblastima
  • Odlazak na fizičku aktivnost ili šetanja kućnog ljubimca, pod uslovom da više od dvije osobe ne budu istovremeno zajedno u područjima blizu svog doma
  • Prisustvovanje ceremoniji (npr. sahrana, venčanje, krštenje) rođaka prvog i drugog kolena sa manje od 10 osoba
  • Izjava o bilo kojoj drugoj namjeni kretanja koja može biti opravdana na osnovu mera ograničenja.

Ministar unutrašnjih poslova Nicos Nouris i zamenik ministra za inovacije i digitalnu politiku Kyriakos Kokkinos tokom konferencije za štampu objasnili su proces odobravanja kretanja, naglasivši da će u početku postojati fleksibilnost i da će kontrole biti više savetodavnog karaktera dok se građani ne prilagode novoj normi. Istovremeno, naglašeno je da će, ukoliko se primete slučajevi zloupotrebe izuzetaka, mere postati još strože.

Takođe su podvukli da će oni koji pokušaju da zloupotrebe sistem dobiti predviđenu novčanu kaznu. / ibna