Kipar: Vlada će formirati Informativni centar o stambenoj politici

Kipar: Vlada će formirati Informativni centar o stambenoj politici

Predsednik Republike Kipar Nicos Anastasiades istakao je danas smernice za uspostavljanje Informacionog centra za građane, koji će javnost obaveštavati o pitanjima vezanim za vladinu stambenu politiku te različite kategorije korisnika o ponuđenim programima podrške. On je to rekao tokom proširenog sastanka održanog u predsedničkoj palati, kojim su predsedavali ministri unutrašnjih poslova, finansija i rada, socijalnog staranja i socijalnog osiguranja. Učestvovale su sve rlevantne agencije, kako bi se procenila primena vladine stambene politike i zabeležile sve slabosti u tom procesu.

Tokom sastanka je istaknuto uspešno sprovođenje niza programa u važećoj vladinoj stambenoj politici, uključujući povoljne cene stanovanja i subvencije za zakup.

Istovremeno, ustanovljeno je da je potrebno poboljšati neke kriterijume da bi se uspešniji aktuelizovali stambeni programi koje je Vlada razvila.

Pored toga, predsednik Republike naložio je tročlanom međuministarskom odboru koji se sastoji od ministara unutrašnjih poslova, finansija i rada da u saradnji sa zainteresovanim stranama prouči sve probleme koji mogu nastati i na osnovu datih preporuka te da u roku od šest meseci podnese izveštaj o sveobuhvatnom predlogu za poboljšanje vladinog strateškog planiranja jedinstvene i integrisane stambene politike, koja je već razvijena. / ibna