Kipar: Zadovoljstvo zbog obnavljanja mandata UNFICYP

Kipar: Zadovoljstvo zbog obnavljanja mandata UNFICYP

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Kipar je u sapštenju pozdravilo jednoglasno obnavljanje mandata UNFICYP-a od strane Saveta bezbednosti UN-a do 31. januara.

Sa zadovoljstvom se primećuje da Rezolucija potvrđuje sve relevantne rezolucije Saveta bezbednosti o Kipru, kao i osnovu za rešenje kiparskog pitanja, eksplicitnim pozivanjem na važnu Rezoluciju 1251, koja se odnosi na državu sa jednim suverenitetom, državljanstvom i međunarodnim subjektivitetom, na osnovu zajedničke, dvozonske organizacije, koje su politički ravnopravne kako je definisano u rezolucijama UN-a. Rezolucija pozdravlja sastanak u Berlinu u novembru 2019. godine, kao i nameru Generalnog Sekretara da nastavi napore da se što pre postigne dogovor o obimu pregovora kao zajedničkom polazištu za sadržajne razgovore.

Rezolucijom Savet bezbednosti ponovo poziva na deeskalaciju tenzija u Istočnom Mediteranu, prenoseći poruku Turskoj. “Naše je stajalište da bi Savet bezbednosti trebalo da nastavi s pažljivim nadgledanjem dešavanja, vršeći svoj uticaj na okončanje turskih narušavanja i da obezbedi da Turska poštuje međunarodno pravo i međunarodne zakone.

Nadalje, Savet bezbednosti izražava zabrinutost zbog porasta vojnih prekršaja duž medijalne linije, nagoveštavajući odgovornost turske vojske, i preporučuje poštovanje pravila UNFICYP-a unutar neutralne zone, istovremeno naglašavajući važnost održavanja mirovnih snaga, sve dok kako traje trenutna situacija Poziva se i na prestanak kršenja i na vraćanje statusa quo u Stroviliji, potvrđujući vrlo važne rezolucije 550 i 789 za Varošu, naglašavajući tako potrebu za njihovim potpunim poštovanjem i prekidom akcija od strane Turske i okupacionog režima, koji imaju za cilj stvaranje situacije svršenog čina.

Primećujemo i činjenicu da se u Rezoluciji ponovo poziva na pojačanu saradnju sa Komitetom za nestale osobe, posebno obezbeđivanjem pristupa svim oblastima i brzim reagovanjem na zahteve za informacijama o potencijalnim deponijama.

Rezolucijom je predviđeno i podnošenje izveštaja Generalnog Sekretara do 10. januara 2021. godine.

Rezolucijom, koja prepoznaje efekte pandemije koronavirusa i napore koji se ulažu u njeno rešavanje, poziva na pojačanu saradnju kroz Tehničke komitete i na povratak na predpandemski način rada prelaznih punktova, kada to postane moguće u praksi. / ibna