Kipar: Zavod za statistiku objavio veliki skok stope nezaposlenosti

Kipar: Zavod za statistiku objavio veliki skok stope nezaposlenosti

Na osnovu podataka koji se prikupljaju u okružnim biroima za zapošljavanje, broj registrovanih nezaposlenih na Kipru na kraju avgusta 2020. dostigao je 33.649 osoba. Na osnovu sezonski prilagođenih podataka koji mere stopu nezaposlenosti, broj registrovanih nezaposlenih u avgustu 2020. godine porastao je na 34.996 osoba u poređenju sa 33.815 u prethodnom mesecu.

U poređenju sa avgustom 2019. godine, zabeležen je porast od 13.766 osoba ili 69,2%, što se uglavnom pripisuje sektorima smeštaja i ugostiteljskih usluga (rast za 6.022 lica), trgovine (rast za 2.117 osoba), transporta i skladištenja (rast za 889 lica), administrativne i pomoćne delatnosti (povećanje za 659 osoba), stručne, naučne i tehničke delatnosti (povećanje za 623 osobe) i proizvodnja (povećanje za 483 osobe).

Ističe se da se, prema informacijama Odelenja za rad, poređenje podataka od marta 2020. nadalje sa podacima iz prethodnih meseci ne smatra objektivnim zbog sprovođenja vanrednih mera od strane Javne službe za zapošljavanje, koje je objavilo Ministarstvo za rad, socijalno staranje i socijalno osiguranje u vezi sa automatskim obnavljanjem registracije nezaposlenih i nove registracije nezaposlenih bez fizičkog prisustva kako bi se izbeglo širenje koronavirusa. / ibna