Kipar: “Zelena linija” u zajedničkom pismu pet ministara unutrašnjih poslova mediteranskih zemalja o migracijama

Kipar: “Zelena linija” u zajedničkom pismu pet ministara unutrašnjih poslova mediteranskih zemalja o migracijama

Pitanje Zelene linije i nekontrolisanog protoka migranata iz Turske u Republiku Kipar pokrenuto je danas pred 27 država članica EU kao zajednički problem, otkrilo je kiparsko glasilo Phileleftheros .

U zajedničkom pismu koje su ministri unutrašnjih poslova pet zemalja domaćina EU, Kipra, Grčke, Italije, Malte i Španije potpisali evropskoj komesarki Ilvi Johansson, pitanje Zelene linije stavljeno je pred Savet za evropske poslove i pravosuđe.

Pet ministara u svojim prioritetima naglašavaju sljedeće: „MED 5 smatra da pitanja koja zahtevaju izmene zakona za implementaciju unutar EU ne bi trebala čekati ishod pregovora o Paktu. U tom pogledu, mogu se postići opipljivi i brzi rezultati. Uporedo s pregovorima o Paktu, može se (i treba) postići napredak, posebno u oblastima spoljne dimenzije, jačanju povratka i upravljanju spoljnim granicama. Slično, prilivom migranata u Republiku Kipar kroz Zelenu liniju trebalo bi upravljati na sličan način, iako Zelena linija nije granica”.

Kako napominje Liberal, od posebne je važnosti što zajedničko pismo MED 5 predstavlja „rupu“ u Zelenoj liniji kao zajednički problem EU i kao deo prioriteta s obzirom na pregovore o Paktu o imigraciji i azilu.

Kiparski ministar unutrašnjih poslova Nikos Nouris hitno je pokrenuo to pitanje sa Ilvom Johansson tokom njene posete Kipru prošle nedelje, pri čemu je evropski komesar priznala problem./ Ibna