Kiparski predsednik Anastasiades: “Ostajem privržen rešenjima koja su u skladu sa principima međunarodnog prava”

Kiparski predsednik Anastasiades: “Ostajem privržen rešenjima koja su u skladu sa principima međunarodnog prava”

U pisanoj izjavi, predsednik Republike Kipar Nicos Anastasiades, na 36. godišnjicu ilegalnog i međunarodno osuđenog proglašenja pseudržave, naglašavada ostaje privržen rešenju koje je u skladu sa principima međunarodnog zakona, rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zaključcima sa samita, evropskim pravnim stečevinama i principima na kojima zasniva Evropska unija.

Čitava izjava Nicos Anastasiadesa:

Prišlo je 36 godina od ilegalnog i međunarodno osuđenog proglašenja pseudo države.

Ovaj nezakonit čin izazvao je trenutnu reakciju međunarodne zajednice, koja je Rezolucijama 541 (1983) i 550 (1984) Saveta bezbednosti UN osudila jednostranu akciju Turske kao pravno nevažeću i pozvala na njeno trenutno povlačenje.

Ovogodišnju godišnjicu prati talas turskih provokacija u svim oblastima, jer se Turska priprema za novo ilegalno bušenje uz obalu Karpasa dok se pripremamo za predstojeći sastanak sa generalnim sekretarom UN, a najavljeno je i otvaranje zatvorenog područja.

Naša država nije sama u ovom nastojanju. Naš položaj u Evropskoj uniji je važno sredstvo koje svakodnevno koristimo, ne samo da bismo ojačali svoj državni entitet već i odgovorili na turske provokacije.

Očigledno je da Turska pokušava da stvori novu činjenicu koja bi nas primorala da učinimo ustupke koji će prejudicirati rezultate pregovora.

Želim da pošaljem poruku da, kakve god bile turske namere, ništa neće zaustaviti moju odlučnost i moju političku volju da budem apsolutno pozitivan i kreativan na sastanku 25. novembra u Berlinu, sa ciljem da se utvrde način i obim pregovora, kao što smo se međusobno razumeli na sastanku sa liderom kiparskih Turaka Mustafom Akincijem 9. avgusta 2019. godine.

Da bi se postigli očekivani rezultati, druga strana takođe mora da reaguje, istom dobronamjernošću i pozitivnim duhom, i bez traženja preliminarnih odluka o pitanjima koja će biti deo pregovora.

I dalje sam posvećen rešenju koje je u skladu s principima međunarodnog prava, rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zaključcima samita, evropskom pravnom stečevinom i principima na kojima je osnovana Evropska unija.

Samo rešenje koje služi legitimnim interesima svih Kiprana i ukida činjenice koje su nastale invazijom može biti operativno i održivo.

Uz stavove koje smo zauzeli tokom poslednjih godina, pokazali smo da poštujemo zabrinutost zajednice kiparskih Turaka i da smo spremni učiniti sve što je moguće da bi prevazišli neslaganja koja imamo. Međutim, hteo bih da napomenem da ne možemo prihvatiti nijedno kršenje principa koje bi dovelo do nefunkcionalnog i samim tim neodrživog rešenja./ibna