Kiparsko Ministarstvo spoljnih poslova odbacuje Memorandum o razumevanju Turske i Libije

Kiparsko Ministarstvo spoljnih poslova odbacuje Memorandum o razumevanju Turske i Libije

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Kipar odbacuje potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Turske i Libije, kojim se navodno pokušavaju razgraničiti morske zone između te dve države. Ako bi došlo do takvog razgraničenja, to bi predstavljalo ozbiljno kršenje međunarodnog prava, jer bi zanemarilo zakonska prava drugih primorskih država istočnog Mediterana i suprotstavilo bi se priznatom principu Konvencije o pomorskom zakonu i običajnim pravima ostrva unutar Ekskluzivne ekonomske zone i pojasa, kaže se u izjavi Ministarstva spoljnih poslova Republike Kipar.

Memorandum o razumevanju stoga nema, i na bilo koji način ne proizvodi, pravne efekte koji zadiru u zakonska prava Republike Kipar ili drugih primorskih država, nastavlja se u saopštenju.

Iskrivljavanjem pravila pomorskog prava i prekrajanjem geografije, Turska ne može steći pravne temelje u istočnom Mediteranu. Suprotno tome, postupci Turske još jednom dokazuju da njeni stavovi o međunarodnom pravu ne predstavljaju većinsko mišljenje.

„Isto se sigurno odnosi i na stavove Turske, što se odražava i u nedavnom pismu njenog stalnog predstavnika pri Ujedinjenim nacijama generalnom sekretaru UN-a, u kojem su dostavljane koordinate u pogledu pomorskog regiona zapadno i severno od Kipra, kršeći bilo koji koncept međunarodnog prava, koji krši zakonska prava Republike Kipar u njenim pomorskim zonama. Ministarstvo spoljnih poslova jednostrano odbacuje turske stavove i neosnovane tvrdnje i na odgovarajući način će odgovoriti službenim pismom Ujedinjenim nacijama“, zaključuje se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Republike Kipar. / ibna