Ko ima koristi od budžeta u Grčkoj?

Ko ima koristi od budžeta u Grčkoj?

Ko u Grčkoj ima koristi od budžeta koji je izglasala Nova demokratija? Činjenice su jasne! Više od 17% mera za pomoć u 2020. godini biće usmereno ka 200 najvećih korporacija u zemlji (što čini 0,07% svih preduzeća), a dobit će biti veća od 7,5 miliona godišnje! Oko 40%, ili 216 miliona iz budžetske linije od 541 miliona evra namenjene “oslobađanju” preduzeća (stopa poreza na dohodak pala sa 28% na 24%) biće utrošena na 200 najvećih preduzeća u zemlji.

Pored toga, skoro 80% dobiti od smanjenja stope poreza na dohodak sa 28% na 24% koristiće oko 6.000 preduzeća, odnosno 2,5% svih preduzeća. Tako 60% preduzeća koja ne ostvaruju profit nemaju nikakve beneficije. Kako otprilike 9 od 10 preduzeća prijavljuje dobit do 5.000 evra, njihova zarada će iznositi oko 200 evra godišnje.

Naravno, iz iste iste statistike budžeta, takođe je vidljivo da je Nova demokratija odlučila da veći deo svog finansijskog prostora usmeri ka preduzećima. Vlada je odlučila da uloži 616 miliona (smanjujući stopu poreza na dohodak sa 28% na 24% + porez na dividendu sa 10% na 5%) od raspoloživih 1,18 milijardi (to jest, više od 50% budžeta) preduzećima umesto da ih usmerite negde drugde. Ali čak i način na koji se ovaj iznos distribuira između preduzeća je “anti-razvojno”.

Umesto da smanji stope, Nova demokratija mogla je da odluči da ukine solidarni namet do 20.000 evra dohotka i da ga značajno smanji za veća primanja, tako da je i srednja klasa mogla da ojača i da privrednim subjektima pomogne u privlačenju akcionara. Štaviše, mogla bi da krene ka značajnom smanjenju akontacije poreza ili ukidanju poreza na poslovanje. To je jednostavno bilo pitanje izbora.

Ipak, vlada veruje da su sve mere za socijalnu državu preduzete tokom upravljanja SIRIZA, i sada apsolutno nema potrebe za bilo kakvim novim inicijativama za podršku (osim mere u iznosu od 2000 evra po detetu).

To postaje očigledno iz činjenice da je od ukupno 1,18 milijardi od pozitivnih mera, samo 123 miliona ili 10,4% ukupne potrošnje na socijalnu zaštitu usmereno na smanjenje poreza. / ibna