Koalicija za pomirenje osnovana na Kosovu

Koalicija za pomirenje osnovana na Kosovu

Kancelarija EU u Prištini u saradnji sa nekoliko nevladinih organizacija za ljudska prava, predvođena Albancima i Srbima, osnovala je Koaliciju za pomirenje na Kosovu.

Cilj Koalicije je poboljšanje međuetničkih odnosa na Kosovu i podsticanje procesa pomirenja između Srba i Albanaca.

Bekim Blakaj, šef Fonda za humanitarno pravo iz Prištine, rekao je da su ovog puta odlučili da udruže snage sa različitim organizacijama kako bi doprineli održivom miru i pomirenju na Kosovu.

“Moramo dokumentovati prošlost i činjenicu da je tako velik broj ljudi nestao tokom rata jer ljudi moraju znati ove stvari”, rekao je Blakaj.

Miodrag Milićević, šef nevladine organizacije “Aktiv” iz Mitrovice, rekao je da sve etničke grupe na Kosovu žele da poboljšaju kvalitet života, žele da imaju jednaka prava i žele da se poštuju sve zajednice.

Funkcioneri EU takođe su podržali stvaranje ove koalicije, rekavši da su takve inicijative veoma važne.

Stergios Tragoudas iz kancelarije EU u Prištini rekao je da je proces pomirenja veoma izazovan, a da zemalje članice EU mogu biti primer kako se prevazilaze problemi.

“Govorimo o pomirenju i kao što znate, pomirenje je ključna vrednost za Evropsku uniju. U saradnji sa građanima i različitim institucijama, zemlje članice EU su uspele rešiti svoje probleme. Imamo zemlje članice koje imaju manjine i koje su uspele da se izbore sa ovim problemima“, rekao je on./ ibna /