Konferencija “Ljudska prava: Izgradnja postpandemijskog sveta” održava se u četvrtak u Kairu

Konferencija “Ljudska prava: Izgradnja postpandemijskog sveta” održava se u četvrtak u Kairu

Egipatski centar za strateške studije (ECSS) organizuje u četvrtak, 8. aprila, konferenciju na temu „Ljudska prava: Izgradnja postpandemijskog sveta“, na kojoj će učesnici razmatrati načine borbe protiv posledica pandemije koronavirusa.

Konferenciji će prisustvovati  ministri, zvaničnici i predstavnici organizacija UN-a. Na konferenciji učestvuju organizacije civilnog društva koje rade na polju razvoja i koje će predstaviti svoja uspešna iskustva koja su stekli od izbijanja pandemije prošle godine.

ECSS je usvojio Međunarodnu agendu o ljudskim pravima kao opšti okvir za konferenciju o kojoj će se raspravljati na sesijama radi iznošenja i praktične preporuke o toj temi.

Dr. Khaled Okasha, generalni direktor ECSS-a, rekao je da „ECSS shvata da pitanje ljudskih prava zahteva zajedničke napore za rešavanje, zbog čega će na konferenciji biti više učesnika koji predstavljaju široku zajednicu, uključujući predstavnike egipatske vlade, privatni sektor, civilno društvo, volonterske grupe, nacionalne savete, organizacije za ljudska prava i međunarodne organizacije koje će biti značajno predstavljene na konferenciji.“

Konferencija treba da pokrije širok spektar tema koje se odnose na ljudska prava u zemlji i inostranstvu.

Konferenciju će otvoriti dr. Okasha, nakon čega će uslediti dve uvodne reči dr. Hala Al-Said, ministra za planiranje i ekonomski razvoj i dr Ranije Al-Mashat, ministra za međunarodnu saradnju. Predviđeno je da na uvodnoj sednici učestvuje i dr Yasser Abdel-Aziz, član i predstavnik Nacionalnog saveta za ljudska prava.

Učesnici na konferenciji su ministri zdravlja i stanovništva, obrazovanja, socijalne solidarnosti, predsedavajući Nacionalnog saveta za žene i Nacionalnog saveta za ljudska prava, kao i predstavnici Svetske zdravstvene organizacije (WHO), Međunarodne organizacije za migracije (IOM), Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK), Fonda „Spasimo decu“ i niza institucija civilnog društva.

Prva sednica konferencije pod nazivom „Čovek je cilj: Ljudska prava tokom pandemije“ bavi se dvema ključnim tačkama: prvo, promovisanje prava na zdravlje s obzirom na osnovne slabosti koje je COVID-19 razotkrio, istovremeno podvlačeći potrebu davanja takvih prioriteta pravo na međunarodnom nivou i osiguravanje pravedne distribucije vakcina, i, drugo, borba protiv diskriminacije i rasizma povezanih sa pandemijom, posebno diskriminatornog i rasnog ponašanja prema najosetljivijim grupama kao što su žene, izbeglice i migranti sa fokusom na alate i pristupe za sprečavanje takve pristrasnosti i izgradnju boljeg postpandemijskog sveta.

Na prvoj sesiji učestvuju: dr. Hala Zayed, ministarka zdravlja i stanovništva, koja će govoriti na temu „Gde pravo na zdravlje stoji u sistemu ljudskih prava?“; Dr Naima Al-Kusair, predstavnica SZO u Kairu, diskutovaće o „Pandemiji i pretnjama pravu na život“; i gospodin Jerome Fontana, šef Delegacije MKCK-a u Kairu, pozabaviće se kritičnom temom „Obezbeđivanje pravične raspodele vakcina protiv COVID-19“.

Među ostalim govornicima na prvom zasedanju su i dr Maya Morsi, predsednica Nacionalnog saveta za žene, koja će odgovoriti na pitanje „Da li su žene pretrpele dodatne posledice zbog COVID-19?“, Laurent De Boeck, šef misije IOM-a u Egiptu, pokrivaće temu „Dvostruke patnje migranata i izbeglica“. Dr Salah Sallam, član Nacionalnog saveta za ljudska prava, obratiće se na temu o „Novom pristupu ljudskim pravima u postpandemijskom svetu“. Dr Abdel-Moneim Said, predsednik Savetodavnog odbora ECSS, zaključiće sednicu fokusirajući se na „Slobode i karakteristike sveta nakon koronavirusa“. Moderator sednice biće dr Mohamed Ibrahim Al-Dweiry, zamenik generalnog menadžera ECSS-a.

Drugo zasedanje baviće se temom „Izazovi ravnopravnosti i promovisanje napora za održivi razvoj“, fokusirajući se na efekte nejednakosti i ekonomske, socijalne i kulturne disparitete, posebno u obrazovanju i digitalizaciji, kao i na produbljivanje negativnih posledica COVID-19.

Sesija će osvetliti važnost održivog razvoja i njegovu ulogu u stvaranju boljeg sveta posle pandemije u kome se štite prava sadašnjih i budućih generacija i uzimaju u obzir ekološke dimenzije.

Dr Tarek Shawky, ministar obrazovanja i tehničkog obrazovanja, otvoriće sednicu odgovaranjem na pitanje: „Kako je COVID-19 uticao na pravo na obrazovanje?“ Dr Maged Othman, šef Egipatskog centra za istraživanje javnog mnenja (Baseera), razgovaraće o prelasku ka digitalizaciji; Essam Shiha, šef Egipatske organizacije za ljudska prava, predstaviće karakteristike novog društvenog ugovora; Tarek Radwan, predsednik Odbora za ljudska prava u Predstavničkom domu, pokrivaće aspekte razvoja; Tamer Kirollos, regionalni direktor Fonda „Spasimo decu“, govoriće o zaštiti i podršci deci u siromašnim i marginalizovanim oblastima; i dr Khaled Habib, stručnjak za ljudski razvoj i planiranje, zaključiće sesiju raspravom o upotrebi meke moći u borbi protiv bolesti. Dr Gamal Abdel-Gawad, član Savetodavnog odbora ECSS će biti moderator sesije.

Treća sesija, „Izgradnja postpandemijskog sveta: solidarnost kao kamen temeljac“, fokusiraće se na potrebu solidarnosti i promovisanje zajedničkih napora u borbi protiv pandemije i izgradnji boljeg sveta nakon koronavirusa. Sednica će se baviti domaćim i stranim aspektima, približavajući napore Egipta, posebno one civilnog društva koje se vode pojedinačno ili u saradnji sa vladom.

Dr Nevine Al-Kabbaj, ministar socijalne solidarnosti, govoriće o ulozi napora solidarnosti u izgradnji boljeg sveta nakon pandemije. Brojne organizacije civilnog društva koje su uključene u pokretanje kampanja tokom pandemije, razmotriće svoje napore na suzbijanju negativnih implikacija pandemije.

Dr Khaled Okasha, generalni direktor ECSS-a, zaključiće sesiju stavljajući u centar pažnje ulogu civilnog rada u postpandemijskom svetu. Dr Noha Bakr, član Savetodavnog odbora ECSS, moderiraće sednicom. / ibna